Ersättning för ärr

FRÅGA
Får jag ersättning för ärr efter tarmvredsoperation?
SVAR

Hej!

Flertalet försäkringar täcker och betalar således ut ersättning för ärr som uppkommer till följd av skada vid olyckshändelser och vissa täcker även sådana som uppstår till följd av en operation. Generellt kan man se att försäkringsbolagen ställer vissa krav på storlek av ärret, att det är bestående under en längre tid såväl som att det ska anmälas inom viss tid för att man ska ha rätt till ersättning.

Det är viktig att tänka på att försäkringar ser olika ut och att det därför är viktigt att du kontaktar din försäkring för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

En annan möjlighet är rätt till ersättning enligt Patientskadelag (1996:799) (PSkL). Lagen avser skador som uppkommer i samband med svensk hälso - och sjukvård (3§). Ärret kan då i lagens mening anses som en skada som uppstått till följd av operationen. För rätt till patientskadeersättning krävs det dock att det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av någon typ av undersökning, vård, behandling samt att skadan har kunnat undvikas om man utfört behandlingen, undersökningen eller dylikt på annat sätt. Ersättning kan också utgå i fall att det förelegat fel hos en medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning eller om dessa kommit att användas på fel sätt (6§).

Att få ersättning på denna väg förutsätter alltså att något "gått fel till", vilket jag inte kan säga har eller inte har skett i ditt fall, men det är bra att veta att det finns ytterligare ett alternativt sätt att få ersättning på.

Marija Stevanovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)