Ersättning för ärr

2017-06-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
hej! Det är så att jag har två väldigt stora ärr på vaddera arm, på exakt samma ställe då jag bröt mina armar när jag var mindre. Dessa ärr är så otroligt fula och jag har grova komplex över dom. Minns inte exakt vilket år jag bröt dom tyvärr.. ärren är ungefär 10cm långa med ca 11 stygn på varje. finns det möjlighet att få ersättning utav detta?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkring
En del sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger ersättning för ärr som uppkommit efter en olycka. Ersättningen varierar beroende på vilken slags olycksfallsförsäkring som man har, storlek på ärret och placeringen av det.

För att man ska få ersättning från en sjuk- och olycksfallsförsäkring måste skadan ha inträffat under tiden som man som försäkringstagare varit försäkrad. Många försäkringsbolag kräver även att man har uppsökt läkarvård i samband med olyckan och att läkarintyg finns.

Här kan jag tyvärr inte svara på huruvida du har rätt till ersättning då jag saknar omständigheter samt att det är upp till varje försäkringsbolag att göra den bedömningen. En del försäkringsbolag har även en preskriptionstid och det är inte alltid man kan anmäla en olycka flera år efter att olyckan inträffade. Här råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och kolla med dem om de kan hjälpa dig.

Ersättning för skada
Regler om person- och sakskador finns reglerat i skadeståndslagen (SkL), se här. Den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Skadestånd till den som tillfogats av personskada omfattar ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur samt för bestående art så som ärr, 5:1 SkL. För att skadestånd enligt skadeståndslagen ska betalas ut krävs att någon skadat dig och lagen omfattar inte olyckor.

För vidare rådgivning om hur man kan få ersättning för ärr går det bra att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (670)
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?

Alla besvarade frågor (97338)