Ersättning för arbetsskada

FRÅGA
Hej!Februari 2011 fick min far en arbetsskada som gjort att han ännu idag är 100% sjukskriven. Rehabilitering har gjorts och tyvärr ser inte framtiden ljust ut för honom. Skadan är en allvarlig diskbråk samt kotförskjutning som gör att han dagligen tar stark medicin.Min far jobbade som vårbiträde för Stockholms komun och anställnings avtalet han hade var ett behovs anställning. Försäkringskassan betalar honom månadsviss på grund av skadan. Han var inte med i någon fack förening. Ingen olycksfall försäkring fanns på den tiden.Frågan är om det finns möjlighet att kräva skadestånd från företaget, kommunen eller någon instans. Hur ska man gå tillväga för att göra detta. Hur stor är summa kan man förvänta sig att kräva ifall ett skadestånd betalas ut?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är svårt för mig att besvara om din far skulle ha rätt till någon form av ersättning genom skadestånd, det skulle eventuellt vara om arbetsplatsen inte uppfyllt något krav i arbetsmiljön eller på något annat vis varit bristfällig i sitt ansvarstagande.

Om din fars diskbråck uppstod genom sedvanliga arbetsuppgifter och anses bero på slitage genom arbete och till följd av ålder så kan han inte heller få ersättning genom AFA, arbetsförsäkringen. Om diskbråcket uppstått till följd av yttre omständigheter, såsom ett slag mot ryggen eller ett fall så kan ni kontakta AFA och se om ni kan få någon ersättning den vägen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?