Trafikskadeersättning enligt Trafikskadelagen (TSL)

FRÅGA
Hejsan! Jag vart påkörd av en bil när jag cyklade över på ett övergångsställe (både för cykel och gång). Bilen va i svängfil och ja skulle rakt över gatan vi båda hade alltså grönt. Det som händer är att han kör rakt in i mig när jag cyklar över gatan min cykel blir mos och jag flyger upp på rutan... min fråga är nu, vems fel är det och hur är det med försäkringar osv.. mina kläder gick sönder och cykeln samt hans bilruta.. Och sen hur är det med skadestånd när nått sånt här händer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Angående skadorna på dig personligen, dina kläder och din cykel så har du rätt till trafikskadeersättning för dina skador från bilägarens trafikskadeförsäkring, oavsett vems fel orsaken till olyckan varit. Detta framgår av Trafikskadelagen (TSL) 11§ 1:a stycket, se också lagens 10 §. Däremot kan rätten till ersättning jämkas (reduceras) om det av omständigheterna vid olyckan senare framgår att du på något sätt orsakat din egen skada genom uppsåt eller vårdslöshet. Jämkning kan ske på olika grunder, beroende på om det handlar om en personskada eller sakskada.

För att jämkning, av ersättning vid personskada enligt TSL 12§ 1:a stycket, ska bli aktuellt så krävs det att du som skadats, uppsåtligen eller av grovt vårdslöshet medverkat till din egen personskada.

För att jämkning, av ersättning vid sakskada enligt TSL 12§ 2:a stycket, ska bli aktuellt så räcker det att man anser att du genom vårdslöshet medverkat till din skada. Här räcker det alltså att du genom enkel vårdslöshet orsakat din egen skada.

Slutligen:

Eftersom jag inte vet de exakta omständigheter i händelsen, förutom att det var grönt ljus för er båda och att du flygigt upp på bilrutan, så kan jag inte göra den bedömningen om vems fel olyckan varit och heller inte om hur vårdslös någon av er har varit. Dock kan jag ändå säga att om du haft grönt ljus vid ett övergångsställe så krävs det troligen rätt mycket för att du ska anses ha varit vårdslös till din egen skada. Kom ihåg, gällande frågan ifall du varit vårdslös eller inte till din egen skada blir bara intressant om man vill sänka din rätt till ersättning pga. din medverkan till dina egna skador. Annars har du i vanlig ordning rätt till full trafikskadeersättning för dina person och sakskador som uppstått med anledning av olyckan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88090)