Ersättning efter häktning

FRÅGA
Om har suttit häktad i 3 veckor vad tror du att skadeståndet kan bli? Å så undrar jag om hur lång tid efter man har blivit frisläppt har jag som privatperson rätt till att söka ersättning?
SVAR

Eftersom du varit häktad i tre veckor så kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) enligt frihetsberövandelagen när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som ditt frihetsberövandet avsåg.

Du måste själv skicka in den utredning som behövs för bedömningen. Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter. Skadan skall vara en direkt följd av själva frihetsberövandet.

Lidande
Med lidande menas känslor av obehag, oro och maktlöshet som frihetsberövande får antas orsaka. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat och du behöver inte visa att du har lidit, det förutsätts att du har lidit. Enligt praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden, alltså ca 1000 kronor om dagen. För tre veckor bör du alltså få ca 21 000 kronor. Vissa omständigheter till exempel om du varit misstänkt för ett särskilt allvarligt brott kan ge högre ersättning.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet
Bestämmelsen är till för att kompensera förlust av försörjning. Med arbetsförtjänst menas bland annat arbetsinkomst, arbetslöshets-ersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Ersättningen för förlorad arbetsförjänst kan du få för de dagar som frihetsberövandet pågått. Här är det du som skall visa att du har gått miste om inkomst och hur mycket du. Du kan visa detta geom till exempel intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.

Utgifter
Endast vissa utgifter ersätts i första hand utgifter för resor till eller från anstalt. Vid längre vistelser kan det kan även bli aktuellt med ersättning för att flytta sin familj till en mindre bostad och ”utgifter för skötsel av barn”. Även här skall du bevisa dina utgifter genom tex kvitto.

Hur länge du har rätt att söka ersättning
Vid ansökan om ersättning gäller den allmänna preskriptionstiden vilket innebär att du har 10 år på dig. Handläggningstiden vid ansökan är dock ca fyra till sex månader. Normalt tar det cirka tio arbetsdagar från det att beslutet har fattats till dess att eventuella pengar betalas ut till dig.

Du kan själv ansöka om ersättning genom att fylla i denna blanketten och skicka och eventuella bilagor till Justitiekanslern på adressen Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm
Denna checklistan kan också vara till hjälp vid din ansökan.
Om du väljer att anlita ett juridiskt ombud för hjälp med din ansökan kan du få ersättning för skäliga om­buds­kostnader, under förutsättning att din ansökan beviljas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (27)
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?
2020-11-18 Vilken ersättning har jag som suttit oskyldigt häktad rätt till?

Alla besvarade frågor (94159)