Ersättning efter att väska fallit från butikshylla

FRÅGA
Jag var på ö & b och en resväska på hjul ramlade ner i huvudet på mej. Mina glasögon skadades, jag fick skrapsår på näsan och ett drygt cm långt sår på överläppen. Vad har jag för ersättningsrättighet från butiken? Hyllan hade inga kanter och väskor stod långt ute på kanten i huvudhöjd. Alla väskor hade 4 hjul och stod på en hylla utan kant.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad krävs för skadestånd?

Såväl fysiska personer som juridiska personer, dvs företag, ansvarar för skador som de vållat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det som krävs för att de ska bli skadeståndsskyldiga är:

1. Att du utsatts för en eller fler skador. I detta fall har du utsatts för personskada i form av skrapsår och sår på överläppen, samt sakskada i form av glasögonen.

2. Att skada orsakades av en handling eller underlåtenhet att handla. Ö & B har genom handlingen att ställa väskorna långt ut på kanten och underlåtenheten sätta upp en ram som skyddar mot att saker faller ned.

3. Att det fanns ett orsakssamband mellan handlingen/underlåtenheten och de inträffade skadorna. Om man ställer varor högt uppe utan en skyddad kant så ligger det i farans riktning att de trillar ned och skadar någon. Därmed tycker jag definitivt att det finns ett förutsebart orsakssamband.

4. Att handlingen var vårdslös antingen enligt någon regel, handlingsnorm eller branschpraxis, eller enligt en fri bedömning. Det finns säkert någon handlingsnorm för antingen hur hyllorna ska vara konstruerade eller hur väskor med hjul ska förvaras. Om inte, så kan även en fri bedömning leda till vårdslöshet. Det man då tar i beaktning är t.ex. skadevållarens egen riskinsikt samt om en neutral tredje man hade kunnat förutse skadan. Det är inte svårt att förutse att väskor med hjul gärna rullar av kanter som inte har någon ram och därmed är det vårdslöst att förvara väskorna på det viset. Jag tror inte vårdslöshet blir något problem att visa i detta fall.

Vad bör du göra?

Stora företag som Ö & B är vana vid denna typ av ärenden och brukar inte ha några problem att ge ut ersättning frivilligt. Du bör skriva ett email till dem och be om ersättning för nya glasögon, eventuella sjukhuskostnader och ersättning för kosmetisk skada eller lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Om de inte vill betala det du kräver, skriv igen och för det resonemanget jag har fört ovan. Om de fortfarande inte betalar kan du anmäla dem till tingsrätten genom en stämningsansökan. Om processen kommer till detta steg rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå. De erbjuder kvalificerad rådgivning, hjälp att skriva stämningsansökan, representation vid rättegång m.m. Alla dessa kostnader täcks av Ö & B om de förlorar rättegången.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar, kryssa bara i alternativet på samma ställe som du ställde denna fråga.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?