Ersättning borttappade nycklar arbete

FRÅGA
Hejjag har jobbat I en liten affär som affärsbiträde. Min arbetsgivare har get mig ansvar för nycklar som jag tydligt sa att jag inte ville ha. Jag har gjort min sista arbetsdag för over 1 månad sedan och har nu tappat bort nycklarna. De betalar nu inte ut min lön och de tanker göra avdrag för nycklas och låscylinder. Vad skall jag göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare har ett långtgående ansvar för skador en arbetstagare vållar inom tjänsten. Det krävs synnerliga skäl med hänsyn till handlingarnas beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter för att du som arbetstagare ska bli ansvarig för en skada du vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Med fel eller försummelse menar man att arbetstagaren orsakat skadan med uppsåt eller med vårdslöshet. När det gäller den skadelidandes intresse tar man hänsyn till att arbetstagaren enligt lagstiftaren har ett behov av att skyddas mot betungande skadeståndsansvar. Dessutom har arbetsgivaren ofta större möjlighet att ersätta en skada av aktuellt slag genom ansvarsförsäkringar och liknande.

Exempel på synnerliga skäl kan vara vid brottslig handling eller vid upprepat oaktsamt agerande, men alltså som huvudregel inte om du tappar bort nycklarna vid ett enstaka tillfälle. Det kan vara annorlunda om ni kommit överens om detta i anställningsavtal eller liknande. Men har ni inte gjort det har jag svårt att se att arbetsgivaren har rätt att göra dig ekonomiskt ansvarig för nycklarna.

Det finns i så fall heller ingen grund för att din arbetsgivare ska underlåta att betala ut lönen på grund av detta. Att arbetsgivaren inte betalar ut din lön kan i detta fall utgöra ett kontraktsbrott och du kan då ha rätt till skadestånd; Lagen om anställningsskydd 38 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?