Ersättning av rättegångskostnader vid återkallelse av talan

FRÅGA
Om motpart drar tillbaks sin fodran från tingsrätten vilken ersättning kan man då kräva från motparten u-form av ev förberedelse arbeten?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör rättegångskostnader i tvistemål. Reglerna finns i rättegångsbalken (RB). För tvistemål är huvudregeln avseende rättegångskostnader att den part som tappar (förlorar) målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader, om inte annat stadgas (18 kap. 1 § RB). Av lagen framgår också att om ett mål avskrivs på grund av att en part har återkallat sin talan ska den ersätta motpartens rättegångskostnader, om inte särskilda omständigheter gör att ersättningsskyldigheten ska bestämmas på annat sätt (18 kap. 5 § andra stycket RB). Sådana särskilda omständigheter kan vara om du exempelvis skulle betala fordran under målets förberedelse, eftersom det då inte finns något skäl för käranden (parten som ansökte om stämning) att fullfölja talan då saken i ett sådant fall är löst.

Om en part begär att målet ändå ska prövas, sedan motparten återkallat sin talan, gäller de vanliga reglerna om rättegångskostnader, alltså att den förlorande parten betalar motpartens rättegångskostnader. I ditt fall verkar det emellertid inte vara aktuellt. Eftersom motparten (käranden) i ert mål återkallat sin talan kommer målet att avskrivas, vilket innebär att din motpart ska ersätta dig för dina rättegångskostnader enligt bestämmelsen (18 kap. 5 § andra stycket RB). Ersättningen för rättegångskostnad ska fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, om kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarata din rätt (18 kap. 8 § RB).

Vill du ha ersättning för dina rättegångskostnader ska du framställa ett yrkande om det innan handläggningen avslutas. Gör du inte det inom den angivna tiden får du inte föra talan om kostnad som har uppkommit vid tingsrätten (18 kap. 14 § RB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (245)
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom

Alla besvarade frågor (96583)