Ersättning av personskada och eventuellt ideell skada

2016-02-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag ringde 112, för att hjälpa Mamma. När jag öppnade dörren sköt Polisen mig. Min fråga till er är. Kan jag få ersättning från Trygg-Hansa för den skada som nu är i min arm ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring.
För det första så måste det ha uppstått en skada. Det som är aktuellt i ditt fall är en personskada då det är en kroppslig eller psykisk skada som har orsakats av någon annans handlande. Detta står stadgat i skadeståndslagens andra kapitel, första paragrafen, se: här
Det kan dessutom bli aktuellt med en ideell skada enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen, vilket kan uppkomma genom en kränkning. Det innebär att en kränkning ska ha lett till psykiska skador. Kränkningen ska dock bedömas objektivt, inte utifrån den kränkta personens uppfattning.

Det måste vidare vara du själv eller någon du känner som har drabbats av skadan. Det måste finnas en betald skadeförsäkring vid skade- alternativt diagnostillfället som täcker den aktuella skadan. Det krävs dessutom att du kan bevisa att skadan uppkommit genom exempelvis sjukhusjournaler.

Vad du kan få ersättning för:
Du kan få ersättning för vanprydnad vilket exempelvis kan vara ärr eller liknande, alltså en utseendemässig skada.
Du kan få ersättning för sveda och värk vilket utbetalas för fysiskt och psykiskt lidande under akuta sjukdomstiden efter skadan. Ersättningen grundas på smärtgrad vid behandling samt vilken typ av omfattning skadan har.
Det finns även möjlighet att få ersättning för medicinsk invaliditet ifall du får nedsättning av vissa kroppsfunktioner.
Vissa försäkringar lämnar ersättning för kostnader samt ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av skadan.

Din ersättning bestäms enligt tabellen som försäkringsbolaget följer. Tabellen tar oftast hänsyn till bland annat ålder, försäkringsbelopp, ärrets placering och ärrets omfattning. Ett tips är att du ber din läkare utförligt skriva i dina journaler vilka skador som har uppkommit så att du kan visa upp detta för försäkringsbolaget.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,


Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88421)