Erkännande av utländskt äktenskap, EU-länder

FRÅGA
Hej. Jag och min sambo är folkbokförda och jobbar i Stockholm/Sverige, men är inte svensk medborgare. Jag portugisisk medborgare och hon är rumänsk, både EU länder. Vi ska gifta oss borgerligt i Portugal i juli 2020. Är vår äktenskap giltig i Sverige? Det framgår inte på Skatteverkets sida "Att gifta sig i Sverige eller i utlandet"https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.htmlDock det visar i avsnittet:"Vigsel i utlandetI utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen." Kort och gott, en certifierad översättning med portugisisk republikens apostille på ryggen borde räcka för att Skatteverket ska erkänna vår äktenskap som giltig, eller hur?Tack så jätte mycket på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Huvudregeln i Sverige när det kommer till erkännande av äktenskap som ingåtts utomlands är att äktenskapet är giltigt om det är giltigt till formen, det vill säga giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Detta framgår av 1 kap. 7 § lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, IÄL. Bestämmelsen medger i princip att alla utländska äktenskap medges i Sverige, såvida det är giltigt i Portugal. Det finns dock vissa äktenskapshinder i Sverige som medför att ett äktenskap inte erkänns, såsom att en av makarna var under 18 år eller att äktenskapet är ingått under tvång, se 1 kap. 8 § IÄL. Ett "normalt" äktenskap ska emellertid inte medföra några hinder, utan ett formellt korrekt certifierad vigselhandling borde inte medföra några problem.

Hoppas att ni blev nöjda med svaret!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (988)
2019-08-23 Avkastning av och substitut för enskild egendom
2019-08-20 Kan egendom göras till enskild genom ett avtal mellan makarna, utan äktenskapsförord?
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?

Alla besvarade frågor (72228)