Erkännande av utländska äktenskap i Sverige.

FRÅGA
Jag är gifte mig i syrien med min fru 2017. Kan jag registerara vårat giftermål i sverige? vi har intyg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige anses ett äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag giltig till formen, om det är giltigt i den stat det ingicks. Det innebär att om äktenskapet är giltigt i Syrien till formen kommer äktenskapet även att erkännas i Sverige. Detta framgår av 1 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap.

Det krävs att du lämnar ett intyg som bevisar att äktenskapet ägt rum i Syrien för att det ska erkännas, vilket du även har.

Med vänlig hälsning

André Tito
Fick du svar på din fråga?