Erkännande av utländska äktenskap

Hej mitt fråga är Jag e svenska medborgare och har gift i utlandet och nu skatteverket godkänna inte min papper som jag har hämtat från Irak så dom vill inte registrera att jag e gift i Sverige men har bild och video på bröllop när jag har gift mig hur gör jag med den nu och jag har kronfoden..min fru är gravid v 10 så vet inte hur ska göra med den finns nåt möjlighet att ni svara mig hur ska göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande erkännandet av utländska äktenskap regleras i lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL).

Huvudregeln lyder att om man har ingått äktenskap utom riket, i detta fall Iran, och äktenskapet är giltigt i det landet, ska äktenskapet även anses giltigt i Sverige. Detta innebär att om man är gift enligt Iransk lag, ska äktenskapet även erkännas/gälla i Sverige, 1 kap. 7 § IÄL.

Det finns omständigheter som kan medföra att äktenskapet inte erkänns i Sverige; om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående, om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, 1 kap. 8a § IÄL.

Vidare finns det även fall då det är oförenligt med den svenska rättsordningen att erkänna ett utländskt äktenskap, som kallas för ordre public och kommer bland annat till uttryck i 7 kap. 4 § IÄL. Med ordre public menar man att utländska avgöranden som är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen inte ska erkännas i Sverige, i detta hänseende tar man främst sikte på barnäktenskap och tidsbegränsade äktenskap.

Sammanfattning och råd

Som nämnt är huvudregeln att om äktenskap är giltiga utomlands ska dessa även vara giltiga här i Sverige. Detta gäller dock inte om det är fråga om minderåriga som ingått äktenskap, om det finns något hinder (om man är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller är helsyskon eller om någon av parterna redan är gift) enligt svensk lag och någon av parterna var medborgare här i Sverige, om äktenskapet ingåtts under tvång eller om båda inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare.

I detta fall är mitt råd att vända dig till Skatteverket för att veta varför äktenskapet inte erkänns här i Sverige, och därefter se om äktenskapet ändå bör erkännas med hänsyn till de krav som jag framfört ovan. Jag hoppas att detta svar gav svar på din fråga om möjliga anledningarna till varför Skatteverket inte har erkänt ert äktenskap.

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning