Erinran som bevismaterial

2020-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar vad en erinan innebär? Vad är det för något och vad symboliserar de? Är det någon skillnad på en muntlig erinan och en skriftlig erinan? Har en muntlig och en skriftlig erinan samma "bevisstyrka" vid en eventuell polisanmälan ifall en erinan på arbetsplatsen skulle användas som bevis där?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

En erinran kan beskrivas som en typ av varning från arbetsgivaren till arbetstagaren. En erinran är den "mindre allvarliga" typen av varningar och brukar ha innebörden att arbetstagaren bör sluta försumma sina arbetsrättsliga skyldigheter gentemot arbetsgivaren. En erinran brukar även gå under benämningen "LAS-varning" och innefattar ingen bestraffning utan har endast syftet att medvetandegöra arbetstagaren om att den inte uppfyller sin del av anställningsavtalet. Om arbetstagaren inte skulle förändra sitt beteende efter en erinran kan det leda till att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS).

En erinran kan vara skriftlig eller muntlig, men har samma funktion oavsett. Som alltid är det dock enklare att använda en skriftlig erinran som bevisning eftersom det finns något fysiskt att visa upp. Svårigheter torde därmed främst uppkomma med att bevisa det överhuvudtaget förekommit någon muntlig erinran. Om förekomsten av den muntliga erinran går att bevisa har dock den samma styrka som bevisning som en skriftlig sådan.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86690)