Erästtningslägenhet vid uppsägning på grund av rivning

Min hyresvärd berättade att huset jag hyr lägenhet i ska rivas och tomten ska bebyggas med bostadsrätter. Kommer likt de andra hyresgästerna få en skriftlig uppsägning inom kort. Bor i en stad där det råder bostadsbrist sedan länge. Vad har jag för rättigheter och vad har han för skyldigheter gentemot mig? Finns det något som säger att han är skyldig att ordna ersättningslägenhet som ska motsvara min nuvarande lägenhet med avseende på standard, läge m.m.?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet vid dess utgång eller om den är på obestämd tid med några månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § jordabalken). Vanligtvis har hyresgästen rätt till förlängning, det så kallade direkta besittningsskyddet (12 kap. 46 § jordabalken). Det finns dock vissa grunder som kan leda till att någon förlängning inte ska ske. Ett sådant exempel är när huset ska rivas (12 kap. 46 § första stycket 3 p. JB). För att hyresavtalet inte ska förlängas vid rivning krävs det dock att det inte ska vara oskäligt. En faktor som det tas hänsyn till vid skälighetsbedömningen är just om hyresvärden erbjudit en ersättningslägenhet. Frågan om hyresvärden ska erbjuda ersättningslägenhet beror på flera olika faktorer. Det handlar bland annat om hur svårt det kommer bli att hitta en ny bostad samt om ditt kontrakt är ett rivningskontrakt eller inte. Om det står i ditt hyresavtal att huset ska rivas snart så anses du ha varit införstådd med läget och det blir därför svårare att kräva en ersättningslägenhet.

Den ersättningslägenheten som ska erbjudas ska vara motsvarande den du har men det kan vara skillnader och hyresnivån behöver inte vara som den du har idag. Det går inte att mer exakt bedöma hur en skälighetsbedömning skulle utfalla i ditt fall men hyresvärden har i vissa fall en skyldighet att erbjuda ersättningslägenhet.

Det du kan göra om hyresvärden inte erbjuder en ersättningslägenhet är att tala om för hyresvärden att du inte anser att det är skäligt. Det är då upp till hyresvärden att vända sig till hyresnämnden inom en månad från hyrestidens utgång (12 kap. 49 § jordabalken). Hyresnämnden får sedan pröva om uppsägningen är skälig eller inte.

Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning