Epilepsi - ett hinder för vissa yrken

2017-08-15 i Sjuk
FRÅGA
HejJag har en liten fråga om det finns några juridiska paragrafer som motsätter sig personer med epilepsi och liknande sjukdomar inte får arbeta som byggnadsarbetare?Om det finns kan ni då möjligtvis förklara vart denna paragraf går att hitta? Tack
SVAR

Epilepsi anses vara en funktionsnedsättning. Någon generell skyldighet att uppge vilka hälsoproblem man har när man söker ett arbete finns inte. Trots detta är det av ytterst vikt att informera om diagnosen epilepsi för sin arbetsgivare med tanke på sin egen och andras säkerhet vid utförande av t.ex. byggarbete. Det görs en individuell bedömning beroende på din situation gällande arbetstagarens diagnos och medicinering. Det är arbetsgivarens uppgift att omplacera den anställde. I små företag kan detta vara svårt och behov av tidigt avstämningsmöte kan ej nog betonas.

Det finns bara få yrken, i vilka en som har epilepsi inte kan verka, om anfallssituationen är god. En som har epilepsi kan inte arbeta inom ett yrke, där yrkesmässig bilkörning krävs. Sådana arbetsuppgifter är körande av buss och taxi samt lastbil och i tung trafik. Redan ett enstaka epileptiskt anfall är enligt EU-direktiv (inte paragrafer) ett hinder för yrkesmässig bilkörning, även om epilepsin inte vore diagnosticerad, och även om epilepsimedicinering inte skulle behöva inledas. På vissa områden ställs striktare krav än vanligt redan då man söker till utbildningen. Sådana branscher är t.ex. luftfarts-, sjöfarts- och järnvägsområdena. Även för sökande till brand- och räddningsväsendet samt till polisutbildning läggs särskild vikt vid hälsan. De flesta av dessa branscher är inte lämpliga för sådana som har epilepsi. Detta är aktuellt även inom andra yrkesgrupper där nya anfall medför risker. Byggarbete bör tolkas in som ett av dessa yrken.

Läs mer detta under försäkringsmedinskt beslutsstöd via Socialstyrelsens hemsida.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det uppstod oklarheter.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (218)
2021-07-28 ​Får arbetsgivare gå hem till en anställd som är sjukskriven?
2021-07-23 Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?
2021-07-18 Får en arbetsgivare ifrågasätta en sjukanmälan?
2021-07-13 Har du rätt till sjuklön om du har en anställning där du ska arbeta så länge behov finns?

Alla besvarade frågor (94588)