Envarsgripande, tillåtet om fängelse kan följa på brottet – Vad gäller om brott av normalgraden har fängelse i straffskalan men inte om brottet är ringa?

FRÅGA
Enligt RB 24:7 får envar gripa då brott begåtts på vilket fängelse kan följa. De flesta brott i BrB har fängelse som påföljd. Hur skall man tolka då ett brott av normalgraden inte har fängelse men ett grovt brott har det? T.ex. har BrB 5:1 förtal endast bötesstraff medan BrB 5:2 grovt förtal har fängelse i högst två år. Än knepigare blir det i BrB 12:1 och 12:2 som kan ge fängelse men Brb 12:2a endast har böter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din förvirring. Men RB 24:7 ska tolkas så att man skiljer på t ex förtal BrB 5:1 som endast har böter i straffskalan och grovt förtal, BrB 5:2, som har fängelse i straffskalan. Det innebär att det är envar får gripa någon har begått ett grovt förtal men inte förtal. Samma sak gäller brotten i 12 kap, dvs envarsgripande är tillåtet avseende skadegörelse, BrB 12:1 och 2, men inte åverkan, BrB 12:2a.

Jag förstår att det kan tyckas vara märkligt att skilja på brott inom samma brottstyp på det viset särskilt som det är svårt att veta om något utgör t ex grovt förtal eller förtal av normalgraden men i praktiken leder det inte till så mycket svårigheter. Envarsgripanden är nämligen inte jätte vanligt och särkilt inte av en som begått ett sådant brott som förtal.

Hoppas du känner att det besvarade din fråga!

Hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (170)
2020-01-26 Vad innebär "på bar gärning eller flyende fot" avseende envarsgripande
2020-01-21 Felaktigt envarsgripande
2019-12-22 Kan en polis gripa en annan polis?
2019-11-29 Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (77156)