Envarsgripande i trafik

FRÅGA
För envarsgripande krävs att det finns fängelse i straffskalan. Om en person använder (håller i handen) mobiltelefon under bilkörning utdöms böter. Kan man göra envarsgripande med beaktande att det finns fängelse i straffskalan vid vårdslöshet i trafik?
SVAR

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter det är lagligt att göra ett envarsgripande mot någon som håller en mobiltelefon i handen under bilkörning.

Precis som du säger är det möjligt för privatpersoner att gripa någon som har begått ett brott, om brottet har fängelse i straffskalan (Rättegångsbalken 24:7 st 2). Det är alltid ett brott att hålla mobiltelefonen (eller annan kommunikationsutrustning) i handen när man kör, enligt Trafikförordningen (TraF) 4:10 e st 2. Brottet har inte fängelse i straffskalan, utan påföljden är penningböter enligt TraF 14:3. Det är alltså inte lagligt att göra ett envarsgripande endast på grund av att föraren håller mobiltelefonen i handen. Det vill säga: om föraren håller mobiltelefonen i handen men i övrigt följer alla trafikregler, kan du inte envarsgripa den personen lagligen.

Gällande brottet vårdslöshet i trafik (lag om straff för vissa trafikbrott, 1 § st 1 (TBL)) finns endast böter i straffskalan. Det är alltså inte möjligt att envarsgripa en person som misstänks ha begått det brottet. Grov vårdslöshet i trafik (TBL 1 § st 2) kan ge fängelse. Det brottet kräver att någon gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltig för andra människors liv eller egendom. Som exempel kan nämnas RH 1999:83, då en bilförare gjorde sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eftersom han körde mot rött ljus i 130 km/h.

Det finns förstås andra brott som ger laga stöd för ett envarsgripande. Om personen kör vingligt eller i övrigt beter sig onyktert kan det vara okej att envarsgripa eftersom rattfylleri kan ge fängelse (4 § TBL).

Sammanfattningsvis är det inte lagligt att envarsgripa någon endast för att denne har håller mobiltelefonen i handen under körning. Det krävs att föraren försätter andra trafikanter i stor fara, för att eventuellt kunna motivera ett envarsgripande på grund av grov vårdslöshet i trafik. Jag vill understryka att du måste vara väldigt säker på att fängelse finns i straffskalan för det brottet som du misstänker personen för, eftersom du riskerar att själv göra dig skyldig till brott så som olaga frihetsberövande (BrB 4:2) annars.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (263)
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?
2021-11-05 HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT
2021-11-03 Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?

Alla besvarade frågor (97626)