Envarsgripande efter mopedstöld

Hej! Min moped har blivit stulen, vet dock inte exakt vem som gjort detta. Jag och andra har dock sett en kille köra runt på den i närheten, men innan jag har hunnit ringa polisen och de har kommit till platsen har hunnit komma till platsen har han försvunnit igen. Är då ifall det är lagligt för en mig eller någon annan att få stopp på dem och gripa personen som kör runt på mopeden enligt envarsrätten, även om vi inte kan vara säkra på att det är just tjuven som kör runt på mopeden? Det kan ju till exempel vara tjuvens kompis som inte vet att den är stulen och då är det inte ett korrekt envarsgripande. Eller räcker det att de är vid/på min stulna moped för att rättfärdiga detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Rätten till envarsgripande gäller alla, men har vissa förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda. Lagregeln om envargripande lyder: 

“Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman” (24 kap. 7 § st. 2 Rättegångsbalken). 

De krav som uppställs här är;

Att ett brott har begåtts och har fängelse i straffskalan samt att brottslingen påträffas på bar gärning eller på flykt. Dessa krav tar med andra ord sikt på att brottet ska ha skett i nära anslutning till envarsgripandet. Även om brottet att stjäla en moped kan ge rätt till ett envarsgripande (eftersom det har fängelse i straffskalan, se 8 kap. 1 § Brottsbalken), innebär kravet “på bar gärning eller flyende fot” att envarsgripandet måste ske i direkt anslutning till stölden. Eftersom brottet redan är fullbordat har du ingen rätt att envarsgripa föraren, utan polisen bör tillkallas. Kortfattat är svaret alltså att du inte har någon laglig rätt att gripa personen. 

Jag vill också tillägga att om du trots det skulle försöka ta tillbaka mopeden riskerar du att göra dig skyldig till brottet självtäkt (8 kap. 9 § Brottsbalken). Trots att du är den rättmätiga ägaren finns det ingen rätt att återta mopeden, utan kan tvärtemot medföra straffansvar. 

Svaret på din fråga är alltså att det inte finns någon rätt att gripa personen, vidare kan det vara straffbart om du försöker ta tillbaka mopeden. Du bör fortsätta med att tillkalla polisen för en korrekt hantering. 

Hoppas du fått svar på din fråga. 

Med vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”