Envarsgripa någon som bryter upp parfymförpackning?

Hej!

Har jag som väktare (eller vilken annan som helst) rätt att envarsgripa någon för skadegörelse om personen tex bryter upp plasten/öppnar lådorna på parfymer bara för att lukta på den och sen inte köpa den. eller är detta åverkan? och gör jag isåfall fel om jag griper för vad som skulle kunna vara skadegörelse men sen visar sig vara åverkan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Vad är ett ensvarsgripande?

Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande ("envar" betyder ungefär "vemsomhelst") Envarsgripande regleras i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Det handlar om att gripa den

a. som har begått brott som kan straffas med fängelse, och

b. som påträffas på bar gärning eller flyende.

Det andra kravet handlar om att man måste kunna följa en person som till exempel har stulit. Om någon stulit från en butik och man bara ser dennes ryggtavlan och sedan inte längre kan följa personen när denne sprungit iväg får man alltså inte envarsgripa någon, då det finns en risk att man griper fel person.

Det första kravet handlar om vilket brott som har begåtts. Här bör nämnas att utgångspunkten är att en gärning är brottslig endast om den begås med uppsåt, om inte annat är föreskrivet.

Åverkan är inte akutuellt då det handlar om att ta saker i naturen såsom att bryta av grenar och rycka upp gräs (12 kap. 3 § brottsbalk).

Skadegörelse är något förenklat när man förstör eller skadar egendom egendom och det medför en förlust för någon annan (12 kap. 1 § brottsbalk). Ringa skadegörelse är när man begår skadegörelse men egendomens värde är ringa (12 kap. 2 § brottsbalk).

Man brukar säga att gränsen för ringa värde går runt 1 000 kr i dessa fall. Därför är det eventuellt ringa skadegörelse som blir aktuellt. För ringa skadegörelse kan man dömas till fängelse i sex månader,vilket skulle gör att man kan envarsgripa någon på den punkten. Emellertid har jag svårt att se att de flesta personer som öppnar upp en förpackning har uppsåt i förhållande till att de förstör eller skadar egendom. Med det menar jag att de flesta är medvetna att det innebär någon form av skada eller förstörelse. Därför skulle jag avråda någon från att envarsgripa i denna situation.

Vad händer om man envarsgriper någon som man inte har rätt att gripa?

Om man griper någon när man inte har rätt till envarsgripande har den som grips rätt att bruka sin nödvärnsrätt (RH 1998:90), dvs använda sig att ett proportionerligt våld, för att ta sig loss. I ditt exempel skulle det t ex vara om någon sliter sig loss.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo