Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud

Ang tillträdesförbud till butik: har envar rätt till ett frihetsberövande om personen överträder ett sådant beslut? Fängelse finnns på straffskalan...

Jag förmodar personen måste först säkert identifieras och tillträdesbeslutets aktualitet kontrolleras.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om envar har rätt att frihetsberöva (d.v.s. gripa) en person som bryter mot ett tillträdesförbud till butik. Det korta svaret på din fråga är ja, envar har rätt att gripa en person som begår en sådan överträdelse. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller.

Näringsidkares rätt att bestämma vem som vistas i butiken

Normalt sett kan den som förfogar över en plats bestämma vem som får vistas där. Denna rätt är emellertid inte oinskränkt och får exempelvis inte utnyttjas i strid med förbudet mot diskriminering i 16 kap. 9 § brottsbalken.

Så länge den som förfogar över butiken alltså inte gör sig skyldig till diskriminering kan hen neka vissa personer tillträde till platsen, t.ex. därför att de vid tidigare tillfällen har gjort sig skyldiga till stölder eller helt enkelt därför att personen inte är önskvärd som kund.

I mars 2021 trädde en ny lag i kraft, lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik, som innebär en möjlighet till straffsanktionerat tillträdesförbud till butik. Ett beslut om tillträdesförbud till en butik fattas av åklagare efter ansökan av enskilda butiksinnehavare eller polisen. (6 § nämnda lag)

Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms, enligt 22 § samma lag, för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. Som du själv påpekat i din fråga kan alltså fängelse följa som påföljd, vilket innebär att reglerna om envarsgripande blir aktuella.

När får man utöva ett envarsgripande?

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. (24 kap. 7 § st. 2 rättegångsbalken)

För att få utöva ett envarsgripande krävs alltså tre saker. Först och främst krävs det att ett brott har begåtts. I och med att en person med tillträdesförbud till en butik trots förbudet vistas där, är detta krav uppfyllt.

För det andra krävs att det aktuella brottet måste ha fängelse i straffskalan, vilket vi redan har konstaterat är fallet i detta scenario.

Slutligen ska gärningsmannen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Det innebär att man inte kan gripa personen preventivt eller en alltför lång stund efter det att brottet begåtts.

Rätten att utöva ett envarsgripande gäller envar. Det är således inte bara polis eller ordningsvakt som får göra ett sådant gripande. Näringsidkaren själv, butikspersonal eller i stort sett vem som helst kan alltså utöva denna rättighet att gripa den som bryter mot tillträdesförbudet ifråga.

Viktigt att komma ihåg är dock att man kan riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande. Om man felaktigt berövar en annan människa friheten kan man själv bli skyldig för brottet olaga frihetsberövande. (4 kap. 2 § brottsbalken)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”