Entrévärdens vs. ordningsvaktens jobb

FRÅGA
Jag står som ordningsvakt på krogen och kontrollerar legitimation på gästerna enligt7 kap. 2 § RPSFS 2012:17. Min kollega som är entrevärd kontrollerar med legitimation pga att en värd arbetar under en så kallad ställningsfullmakt från arbetsgivaren och upprättar genom detta civilrättsliga avtal med besökarna.En ordningsvakt kan inte pga att de är myndighetspersoner göra civilrättsliga avtal med besökare Fråga: Kan en ordningsvakt arbeta själv på krogen , utan en entrévärd, för att kontrollera legitimationer och undersöka medhavda väskor??Vilken lag stödjer sig ordningsvakten på då??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är svåra frågor du ställer och något som vållar diskussioner i branschen. Detta är den enskilt största anledningen till att entrévärdarna finns, för att sköta dessa arbetsuppgifter. I praktiken tror jag dock inte att det sällan dragits till sin spets. De flesta besökare brukar acceptera att få sin väska klappad på och att man ska kunna visa att man har åldern inne.

I FAP.en som du hänvisar står uttryckligen:

"Vad som sägs i 7 kap. 1–2 §§ hindrar inte att en ordningsvakt exempelvis frågar den som avser att besöka en restaurang om han eller hon har legitimation i syfte att kontrollera ålder."

Detta innebär såklart, som du påpekar, inte att ett civilrättsligt avtal kan uppkomma. Misstänker du tydligt att personen är minderårig kan du avvisa hen enligt polislagen 13 § för att förhindra straffbelagd handling, alltså att personen går in och dricker alkohol. Är de däremot i sällskap med sina föräldrar kanske det inte är lika klart eftersom det ansvaret då åvilar föräldrarna. Det blir till syvende och sist en fråga för krögaren! Släpper du in personen utan att hen har visat giltig legitimation går det ju alltid att få ut den igen om det är så att krögaren inte vill att de ska kvarstanna.

Så då går vi över till väskorna.

Återigen, att klappa eller känna PÅ en väska är något en entrévärd ska göra. Det ska inte en ordningsvakt befatta sig med. Detta räknas i lagens mening som en kroppsvisitation. En skyddsvisitation däremot får utföras av ordningsvakten men förutsätter, som du säkert vet, ett frihetsberövande av något slag, t ex LOB, envarsgrip i RB 24:7 eller om personen ska avlägsnas eller omhändertas enligt PL 13. Väskor omfattas alltså inte i regel av skyddsvisitationen som ju syftar till att säkerställa att personen inte har vapen eller farliga föremål på sig.

Det huvudsakliga syftet med att känna på folks väskor innan de går in är att de inte får ha med sig medhavd alkohol in. Absolut inte för att leta efter vapen för att ett frihetsberövande ska kunna verkställas säkert! Detta är ett problem som i slutändan tillfaller krögaren och dennes alkoholtillstånd och är inte en av ordningsvaktens huvudsakliga uppgifter. Om en person däremot påträffas inne i lokalen med att dricka medhavd alkohol, då kan ordningsvakten ingripa såklart och har då lagstöd genom att personen brutit mot alkohollagen 8 kap. 24 §.

Så, kan en ordningsvakt arbeta själv och utföra dessa uppgifter? Ja, kan kan man säkert men bra skulle jag inte säga att det är! Men händer det i praktiken? Absolut!

När ordningsvakterna arbetar ensamma utan entrévärdar så sitter man i en klart sämre sits, vilket behöver påtalas för krögaren som måste få en förståelse för varför det blir snett, att ordningsvakterna har andra syften och funktioner som inte ska blandas ihop med det civilrättsliga. I värsta fall kan en tjurig krögare då byta ut ordningsvakten mot en annan som går med på hens krav. Och är inte det egentligen bättre än att arbeta för en krögare som kan sätta en i trubbel och inte går att samarbeta med?

Hoppas du fått svar på din fråga och jobba säkert!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (91389)