Enskilt åtal

2016-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan en juridisk person väcka enskilt åtal?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om enskilt åtal finner du i Rättegångsbalken, 20 och 47 kap (regler om tillvägagångssätt för att väcka enskilt åtal). I Brottsbalken finner du de flesta av de olika brotten.

De flesta brott hör under något som kallas för allmänt åtal. Detta innebär att åtal ska väckas av allmän åklagare för samhällets räkning. Det finns dock vissa brott som inte får åtalas av en åklagare utan lov av den som brottet riktades mot. Dessa brott är framför allt de s k ärekränkningsbrotten, exempelvis förtal och förolämpning (se Brottsbalken 5 kap). Dessa brott hör under enskilt åtal och ska därför väckas av den som brottet riktades mot, dvs. målsäganden. Vid dessa brott kan målsäganden väcka åtal direkt. Även vid brott som faller in under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas, dvs. av målsäganden, om åklagaren bestämmer sig för att inte väcka något åtal. I dessa fall krävs det alltså att åklagaren inte kommer väcka något åtal, men också att målsäganden anger brottet till åtal (detta är inte samma som att göra en polisanmälan), Rättegångsbalken 20 kap 8§ 1st.

Det är alltså endast den som utgör målsägande som under vissa förutsättningar har rätt att väcka enskilt åtal för ett brott. I Rättegångsbalken 20 kap 8§ 4st definieras målsägande: ”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.”
Vid vissa brott, exempelvis trafikbrott, finns ingen målsägande. Ibland kan det finnas fler än en målsägande. Även bolag, föreningar och stiftelser, dvs. juridiska personer kan vara målsägande i vissa typer av brott.
Det ska tilläggas att det är ovanligt att målsäganden väcker enskilt åtal med hänsyn till att denne får stå för samtliga rättegångskostnader (dv.s både sina egna och motpartens) vid en förlust.

Notera att en juridisk person inte kan utsättas för något ärekränkningsbrott som exempelvis förtal eller förolämpning, vilket innebär att en juridisk person inte heller kan väcka ett enskilt åtal för ett sådant brott. Detta innebär att en juridisk person endast kan väcka enskilt åtal om det har blivit utsatt för ett brott som faller in under allmänt åtal och åklagaren inte väljer att väcka något åtal samt att den juridiska personen har angett brottet till åtal.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1093)
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom

Alla besvarade frågor (86833)