Enskild egendom vid dödsfall

Hej. Min man är ägare av huset där vi bor. Detta köpte han innan vi träffades. Han har även bankkonto som fanns innan jag kom in i bilden. Vi har bägge barn från tidigare. Vad händer med hans hus och konton om jag går bort innan honom? På ett äktenskapsförord har vi skrivit att detta är hans enskilda egendom vid skilsmässa. Bör/kan man lägga till att detta gäller även ifall jag (maka) går bort först? Eller måste vi skriva ett testamente för att inte mina barn ska få del av hans hus och konto?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det ända sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er.

Syftet med att ha enskild egendom är ju att denna egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Således kommer den enskilda egendomen att ärvas av hans barn vid hans eventuella dödsfall! Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 §. Ett testamente av den avlidne är alltså i denna situation utan verkan till förmån för den efterlevande. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här

Om hans konton och hus är enskild egendom skall inget av det ingå i en bodelning vid hans eventuella dödsfall och allt kommer således att tillfalla hans barn. Detta gäller oberoende av om ni har ett testamente som reglerar detta eller inte(ni måste dock ha ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild)! Detsamma gäller vid det scenariot att Du går bort först, då ärver dina barn dig!

Hoppas Du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning