FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente01/10/2014

Enskild egendom via testamente samt istadarätt vid testamenttagares död

hej har en fråga, i ett testamente står det skrivet så här: vad respektive arvinge ärver efter oss skall vara dennes enskilda egendom även vad som kommer i egendoms ställe samt avkastning därav.

vad menas med detta? min far och hans syster är testaments mottagare och nu är endast systern levande kvar, kan ovan text göra oss bröstarvingar arvslösa?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Vad som är enskild egendom har främst betydelse vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller när sambos separerar. Om man är gift så står det i Äktenskapsbalken att giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §). Giftorättsgods är förenklat det makarna ska dela på vid skilsmässan. När man skiljer sig så, fortfarande förenklat, slås det respektive person äger vid skilsmässan ihop, och sen delas det på två. Undantaget är enskild egendom som man inte behöver dela med sig av och som inte räknas med i ihopslagningen. Är man sambo är det enbart den gemensamma bostaden och bohaget som slås ihop och delas på (se Sambolagen).

Något kan vara enskild egendom för att man avtalat om det i äktenskapsförord, att man fått något i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom eller som i ditt exempel att man via testamente fått arv som testator angivit ska vara enskild egendom, dessutom är det som "trätt istället" för enskild egendom även det enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2§ och SamboL 4 §).

Det som står i testamentstexten du citerar innebär samma sak som är reglerat i Äktenskapsbalken och Sambolagen, att det som träder istället för enskild egendom ska anses vara enskild egendom. Om ett hus är enskild egendom, så när man säljer huset får man ju pengar för det, då träder pengarna i husets ställe, och pengarna är enskild egendom. Köper man sedan en bil för pengarna, träder bilen i pengarnas ställe och bilen är enskild egendom osv. I det citerade har även avkastningen angetts som enskild egendom, det är ett förstärkt skydd gentemot ÄktB då avkastning av enskild egendom som huvudregel blir giftorättsgods om inget annat föreskrivits i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente (ÄktB 7 kap. 2 §). 

Det den som skrivit testamentet åsyftat och sett till är alltså att arvet ska vara enskild egendom, allt som träder i arvets ställe och all avkastning ska vara enskild egendom. Det innebär att allt som härrör från arvet som huvudregel är skyddat som enskild egendom och att den som fått arvet ensamt kan bestämma över det, och är skyddad mot att i normalfallet behöva "dela med sig" av det vid en skilsmässa eller separation.  Du undrar om skrivningen innebär att systern får allt och ni som bröstarvingar efter er far blir arvslösa utefter testamentet. Svaret är nej, skrivningen i sig har enbart den betydelsen att arvet blir enskild egendom såsom beskrivet ovan. 


Däremot kan jag utefter informationen i din fråga inte svara på om ni bröstarvingar till din pappa ärver i hans ställe. Om testator inte skrivit något om vad som ska hända om er far är död, så kan testamentet inte verkställas utefter skrivningen, och man måste då tolka testamentet enligt Ärvdabalken (ÄB) 11 kap. 1 §. För just sådana här fall finns en presumtionsregel, en hjälpregel, i 11 kap. 6 § som säger att om testamentstagare avlidit innan arvsskiftet så får dennes arvingar träda i hans ställe OM arvingen har rätt att ärva efter testator enligt vanliga arvsregler. I ditt fall så framgår det inte vem testator (den som skrivit testamentet) är och därför kan jag inte svara på om ni har sk istadarätt (rätt att ta arvet i er pappas ställe). Om det t ex skulle vara t ex din farmor/farfar/mormor/morfar som skrivit testamentet så ärver ni i er pappas ställe (ÄB 2 kap. 1 §). Men om testator t ex är din pappas granne, då ärver ni inte er pappas del om det inte är särskilt uttryckt i testamentet.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?