Enskild egendom, övertaganderätt och rådighetsinskränkning, i testamente.

2021-04-25 i Testamente
FRÅGA
Hej, detta står i vårat testamente och vi vet inte vad det betyder kan ni hjälpa oss med det? "Vad som tillfaller arv- eller testamentstagare ska, liksom avkastningen därav och vad som kan träda i dess ställe, utgöra mottagarens enskilda egendom. Egendomen ska inte heller omfattas av bodelning, övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enligt sambolagen" Tacksam för svar Med vänlig hälsning Johan
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär "enskild egendom"?

Detta som står i testamentet innebär att det som ärvs eller fås genom testamente, ska bli mottagarens enskilda egendom. Enskild egendom innebär att mottagaren ensamt äger den egendomen och att vid eventuellt giftermål och skilsmässa så får inte den andre maken hälften av den egendomen vid en bodelning. 7 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄB).

"Avkastningen och vad som kan träda i dess ställe"

Det står också i testamentet att om mottagaren skulle få avkastning på egendomen som ärvs så är även detta enskild egendom. Tex. att någon ärver aktier, då skulle utdelningen på dessa aktier också vara enskild egendom och undantas från en eventuell bodelning. Om det som ärvs tex. är en sommarstuga (och blir arvtagarens enskilda egendom) och sommarstugan sedan säljs, så skulle pengarna för sommarstugan också bli enskild egendom.

Vad är övertaganderätt?

Övertaganderätten gäller för makars gemensamma bostad och innebär att den make som bäst behöver egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken, vid lottläggningen efter bodelning och skilsmässa, 11 kap 8 § ÄB. Skulle det som ärvs vara en bostad som mottagaren och maken sedan bor i, så kan den inte övertas på detta sätt som nämns ovan, enligt testamentet.

Vad är rådighetsinskränkningar?

Det man äger har man som huvudregel fritt att råda över, alltså sälja, ge bort, förbruka eller förstöra. Men det finns begränsningar av denna rätten. Tex. om egendomen är makarnas gemensamma bostad eller bohag, se 7 kap 5 § ÄB. I andra stycket i den länkade regeln står dock att dessa begränsningar inte gäller om egendomen är enskild egendom. Och precis så står i testamentet också, att egendomen inte får begränsas på detta sätt. Äganderätten av egendomen får alltså utnyttjas fullt ut.

Sammanfattning

Detta som står i testamentet är ett form av skydd för den som ärver. Att ingen eventuell framtida eller nuvarande make får ta del av egendomen vid en skilsmässa, där egendom ska delas lika vid en bodelning. Rätten till egendomen får heller inte begränsas eller övertas av den andra maken. Avkastning, utdelningar och ersättningar från försäljningar av den enskilda egendomen blir också enskild egendom.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96402)