Enskild egendom i äktenskap

FRÅGA
Kan jag köpa en fastighet av min far som enskild egendom då jag är gift, eller måste jag ärva den för den ska kunna bli enskild egendom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Reglerna kring makars egendom i äktenskapet finns i 7 kap i äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap kan tillgångar antingen klassas som enskild egendom eller som giftorättsgods. Huvudregeln är att en makes egendom räknas som giftorättsgods om den inte är enskild egendom, se (här). Fastigheten blir alltså, enligt huvudregeln, giftorättsgods om ni är gifta vid köpet.

För att egendomen ska vara enskild egendom ska någon av förutsättningarna som räknas upp (här) vara aktuella, annars så kommer den att klassas som giftorättsgods. Som du har uppmärksammat så är ett alternativ att få fastigheten via arv, om den är testamenterad till dig med villkoret att den ska vara din enskilda egendom. En annan möjlighet enligt samma paragraf är att du och din make/maka upprättar ett äktenskapsförord och där reglerar att fastigheten ska vara din enskilda egendom.

I ett äktenskapsförord kan makarna själva bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord gör det alltså möjligt för dig att köpa fastigheten och sedan inneha den som enskild egendom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det blir giltigt genom registrering hos Skatteverket, se (här).

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll