Enskild egendom genom testamente och förvaring av testamente

2015-01-21 i Testamente
FRÅGA
Jag har en dotter. När jag går bort vill jag att allt ska bli hennes enskilda egendom, hur gör man detta? Och var ska man förvara detta dokument?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Arv till enskild egendom genom testamente
Du kan göra arvet efter dig till din dotters enskilda egendom genom att upprätta ett testamente där du anger att arvet ska vara din dotters enskilda egendom, se 7 kap. 2 § 1 st. 4 p. Äktenskapsbalken (ÄktB). Att arvet utgör din dotters enskilda egendom gör även att sådant som trätt i dess ställe utgör enskild egendom, t.ex. pengarna hon får för att sälja en fastighet som är enskild egendom, se 7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB. Vill du även att avkastning av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom måste du särskilt ange detta i testamentet, se 7 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Formkraven för ett testamente hittar du i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB):
Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig i närvaro av två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till dig eller testamentstagare, se 10 och 13 kap. ÄB.

Om ovanstående överensstämmer med hur ditt testamente har bevittnats så är det ett giltigt testamente.

Förvaring av testamente
Att förvara sitt testamente i ett bankfack eller i hemmet är inte en bra lösning. Risken finns att det aldrig hittas, glöms bort eller att "fel" person hittar det. Och om originalet är borta har eventuella kopior inget värde. Man bör därför överväga att förvara det hos någon oberoende part som ser till att det lämnas till testamentsexekutorn eller dödsboet efter dödsfallet.

Det finns ingen statlig myndighet som förvarar testamenten, så det vanligaste är att man låter en advokatfirma förvara det. Om familjen har en jurist man brukar använda sig av är det lämpligt att denna även förvarar testamentet. Man bör dock informera de närmast anhöriga om att det finns ett testamente hos familjens jurist, så det inte glöms bort.

Det finns även juristbyråer inom familjejuridik som specialiserar sig på att erbjuda förvaring av testamenten. De samkör sina register regelbundet mot dödsfallsregistret och garanterar att testamentet kommer till testamentsexekutorn eller dödsboet inom trettio dagar efter dödsdagen. Detta gäller normalt endast personer folkbokförda i Sverige, men det finns även tjänster om man är folkbokförd utomlands. I testamentet kan du också skriva vem du vill ska vara testamentsexekutor.

För denna tjänst brukar man betala en engångssumma på ca 1500 kronor för förvaring av testamentet till dödsdagen. Ett annat alternativ kan vara att betala en årsavgift på ca 250 kronor. Om man vill ändra testamentet, kan man behöva betala en mindre administrationsavgift.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för upprättande och förvarande av testamente, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens jurist som brukar erbjuda ett fast pris för upprättande av testamente.

ÄktB hittar du här.
ÄB hittar du här.

Lycka till!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll