Enskild egendom genom testamente

Hej, jag vill vara säker på att mina barns arv blir enskild egendom. Räcker det om jag väldigt enkelt skriver såhär:

"Det här testamentet har upprättats av mig, Pia XXXXX med personnummer 7XXXXX-XXXX Jag vill att mitt arv fördelas enligt lag till mina bröstarvingar som enskild egendom."

Jag eller min sambo har inga andra barn, varit gifta tidigare osv. Jag vill bara veta om själva FORMULERINGEN är korrekt. Jag är medveten om att Testamentet måste:

- Upprättas skriftligen, - Med två vittnen - Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande - Vittnena skall skriva under - Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline.

Som jag uppfattar dig är det enda du vill ha svar på om den angivna formuleringen är tillräcklig för att det dina barn ska ärva av dig ska räknas som enskild egendom.

Att det genom testamente går att åstadkomma att viss egendom blir enskild hos en make framgår av 7:2 p. 4 Äktenskapsbalken. I allmänhet gäller att det inte finns några formkrav på hur ett testamente ska utformas, även om det finns mer eller mindre standardiserade modeller. Då dessa standardiserade modeller blir allt mer vanliga är mitt bästa råd att du använder dig en sådan modell. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Kort sammanfattat;ja, det bör räcka med att du tydligt uttrycker att egendomen ska vara enskild, men för säkerhetsskull rekommenderar jag ovan angiven avtalstjänst.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning