Enskild egendom genom testamente

2021-05-17 i Testamente
FRÅGA
Hej !Vad innebär denna text och hur kan man formulera den på svenska : Den egendom som ovanstående sålunda erhåller skall vara dennes enskilda egendom och inte omfattas av äktenskapsbalkens, partnerskapslagens eller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar, bodelning och övertaganderätt. Jämväl skall egendom som träder i dess ställe samt all avkastning vara enskild. Detta står i testamente med fri förfoganderätt makar emellan, där båda har särkullebarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det anges att den egendom som den, i testamentet, avsedda personen erhåller ska vara enskild egendom. Att egendom betraktas som enskild egendom innebär att egendomen ska tillhöra den avsedda personen även om han eller hon tex gifter sig. Utgångspunkten vid äktenskap är nämligen att all egendom som makarna äger ska betraktas som giftorättsgods, förutsatt att det inte är fråga om enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är giftorättsgodset som ingår i en bodelning om makarna skulle separera vilket betyder att egendomen som makarna äger läggs samman för att sedan delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Egendom kan blir enskild egendom på olika sätt. En möjlighet är att en make har erhållit egendom genom testamente och att det i testamentet anges att egendomen ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 3 p. äktenskapsbalken). Även egendom som träder i den ursprungliga egendomens ställe ska betraktas som enskild egendom om inget annat anges (7 kap. 2 § 6 p. äktenskapsbalken). Detta innebär att om en person tex får en fastighet genom ett testamentet där det anges att fastigheten ska vara enskild egendom och personen sedan säljer denna fastighet så ska, som utgångspunkt, även den summa pengar som personen erhållit vid försäljningen betraktas som enskild egendom. Avkastning av enskild egendom ska som utgångspunkt betraktas som giftorättsgods om det inte i testamentet anges att avkastningen ska vara enskild egendom, vilket det i detta fall gör (7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken).

Med andra ord så innebär den text som bifogats att den egendom som personen i fråga erhåller genom testamentet ska förbli personens egna egendom även om han eller hon tex skulle gifta om sig.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97337)