Enskild egendom genom gåva

2016-08-25 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vi är två makar som skrapat ihop en liten förmögenhet som våra barn skall ärva. De är gift resp sambo och vi gillar deras partners. MEN det händer ju att det bästa förhållande spricker ozh då vill vi att de pengar de ärvt efter oss skall vara resp barns enskilda egendom. Vår fråga blir därför: Kan man medan vi lever skriva ett gåvobrev där barnan ges förmögenheten i gåva som enskild egendom och med villkoret att gåvan får disponeras först efter bådas vår död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår att ni vill försäkra er om att era tillgångar tillägnas era barn och inte tillfalla deras partners vid ett eventuellt uppbrott av deras äktenskap/samboskap. Att skriva ett gåvobrev är ett alternativ som kan användas för att överlämna egendom till era barn efter er, dock verkar ert syfte med detta gåvobrev snarare likna syftet med ett testamente?

Gåvobrev är inte helt oproblematiska då det kan bli en del komplikationer kring när gåvan ska anses fullbordad. Eftersom ni vill ge ett gåvobrev till era barn men inte vill att gåvan ska verkställas förrän efter båda er bortgång kan man tala om att ni gör en så kallad utfästelse av gåva, ett löfte om att de i framtiden kommer att få ta emot viss egendom. Huvudregeln för sådana gåvor är att de blir giltiga först efter att de fullbordats, här (1 kap 1 § 1 meningen, Lag angående vissa utfästelser om gåva). Detta skulle innebära att er gåva inte var fullbordat eller giltig förrän egendomen hade tillfallit era barn. Det finns en möjlighet att undvika kravet på fullbordande av gåva genom att skriva en skriftlig utfästelse och sedan överlämna det dokumentet eller skuldebrevet till mottagaren(era barn). Detta blir då giltigt under vissa förutsättningar, se här och här . För att en sådan gåva ska vara giltig krävs alltså att det kan likställas med testamente.

Ni bör kanske överväga att skriva ett gemensamt testamente istället där ni förklarar att det är er gemensamma vilja att era barns arv ska vara enskild egendom. Testamenten är ju ämnade att användas till just reglering av kvarlåtenskapen och hur den t.ex. ska förvaltas och fördelas. Detta respekteras då av lagen vid en eventuell skilsmässa mellan era barn och deras respektive, då den egendomen då undantas från bodelningen, här , 7 kap 2 § 3 p ÄktB. Detsamma gäller även för samboförhållanden, här 4 § Sambolag.

Min rekommendation till er är att istället för gåvobrev skriva ett testamente där ni förklarar er vilja. Detta är juridiskt mindre komplicerat och mer ändamålsenligt eftersom det är den form som juridiskt sätt är mest lämpad att använda för att reglera sin kvarlåtenskap. Det är alltid bra att ta juridisk hjälp när det ska formuleras ett testamente(eller ett gåvobrev) för att undvika otydligheter och på så sätt minska risken för framtida tvister.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2634)
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?
2020-10-19 Kan man testamentera allt till ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (85187)