Enskild egendom genom äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Jag vill skriva ett äktenskapsförord med min make så vi kan behålla vår enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Dock står vårt hus bara till 40% på mig av skatteskäl p.g.a. tidigare bostadsförsäljning trots att vi båda gått in med lika mycket i huset. Är det möjligt att lägga huset som giftorättsgods och allt annat som enskild egendom? Skulle jag då vid en separation dels ha rätt till 50% av huset, dels större chans att få behålla det (vi har barn)? Jag skulle helst vilja lösa situationen snarast möjligt och utan att behöva ändra ägandet mha gåvor, lantmäteri, Skatteverket etc.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken, se den lagen här.

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan man bestämma att egendomen istället ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 §). All egendom som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 §). Du och din make kan alltså skriva ett äktenskapsförord där ni gör er respektive egendom till enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och underskrivet av er båda. Det ska sedan ges in till Skatteverket för registrering.

Uppdelning av giftorättsgods

Vid en eventuell skilsmässa ska det ske en bodelning mellan makarna (9 kap. 1 §). I bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 §). Först ska avdrag göras för makarnas skulder från varje makes giftorättsgods, sedan ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 §§). Om huset då är det enda giftorättsgodset ni har ska det delas lika mellan er, ni har alltså rätt lika stort värde båda två. Den av er som bäst behöver huset har rätt att få överta det och den andra maken har rätt till motsvarande värde i pengar eller annan egendom (11 kap. 8-10 §§). Vid en bedömning av vem av er som bäst behöver bostaden kan hänsyn bland annat tas till om någon av er ska ha enskild vårdnad om barnen eller möjligheten för er att hitta en annan bostad.

Sammanfattning

Du och din make kan skriva ett äktenskapsförord där ni gör all er egendom för utom huset till enskild egendom. Vi en bodelning ska giftorättsgodset, det vill säga huset, delas lika mellan er. Vem som har bäst rätt att ta över bostaden går inte att säga i nuläget. Skulle ni vilja ha hjälp av en jurist att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka en tid med en av Lawlines jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97581)