Enskild egendom genom äktenskapsförord

Maken och jag äger en bostad gemensamt. Om vi skriver ett äktenskapsförord där bostaden bestäms att vara min enskilda egendom, blir den då det till 100% eller till 50%?

Om den blir min enskilda egendom till 50%, kan/ska/bör maken då skriva sin del av bostaden som en gåva till mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Om du och din make upprättar ett giltigt äktenskapsförord som anger att bostaden utgör din enskilda egendom tillfaller bostaden dig vid äktenskapsskillnad och ska således inte ingå i bodelningen (7 kap. 2 § första stycket 1 p. ÄktB). Bostaden är då med andra ord 100 % din.
För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligen upprättat, undertecknat av båda makarna samt att det har ingetts till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § ÄktB).

Det finns dock en möjlighet för din make att, trots ovanstående, göra anspråk på bostaden i samband med äktenskapsskillnad. Enligt 11 kap. 8 § ÄktB kan övertagande av bostad ske om den ena makan kan visa att denne bäst behöver den. Vid en sådan behovsprövning tar man särskild hänsyn till om det finns barn i äktenskapet och en den ena maken får ensam vårdnad om barnet. Denne anses i regel då ha störst behov av bostaden.

Förutom undantaget som jag nämnt ovan kan du utgå från att bostaden förblir din enskilda egendom till 100 %, förutsatt att ett giltigt äktenskapsförord utfärdats.

Hälsningar,

Aksinja RönnlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”