Enskild egendom efter första makens död

2016-11-06 i Make
FRÅGA
Har 2 arv där det i testamentet står att arvet är min enskilda egendom.Tillfaller min enskilda egendom min make eller mina bröstarvingar när jag avlider?Om jag önskar att min enskilda egendom tillfaler mina bröstarvingar måste jag skriva ett testamente för varje arv?Är omgift, har inga särkullbarn.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer med en makes egendom när hen avlider går att läsa i äktenskapsbalken (ÄktB) som du kan hitta här och i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här. Jag kommer först beskriva reglerna i ÄktB och vad som gäller för enskild egendom. Sedan förklarar jag vad som sker enligt ärvdabalken och hur detta påverkar just er.

Äktenskapsbalken

Om en make avlider upplöses äktenskapet och detta betyder att en bodelning ska göras (ÄktB 9:1). Bodelningens syfte är att fördela makarnas egendom mellan dem och i bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (ÄktB 10:1). Allting som en make äger är som utgångspunkt giftorättsgods, men genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente kan viss egendom göras till enskild egendom (ÄktB 7:1 och7:2).

Eftersom du har ärvt egendom med villkoret att det ska förbli din enskilda egendom, så kommer det alltså inte ingå i en bodelning mellan dig och din make. Denna egendom kommer bli del av din kvarlåtenskap som fördelas enligt reglerna i ÄB.

Ärvdabalken

En efterlevande make ska som regel ärva all kvarlåtenskap före den avlidnes bröstarvingar. Om den avlidnes bröstarvingar inte är den efterlevande makens bröstarvingar - om de är särkullbarn - så har de dock rätt att få sin lagstadgade arvslott om de inte avstår från denna (ÄB 3:1). Det som en efterlevande make ärver på detta sätt innehar hen endast med fri förfoganderätt – till skillnad från sådant som hen får via bodelningen med full äganderätt. Detta betyder att sådant som den efterlevande får genom makesarv får hen disponera över själv, men inte testamentera bort det.

Makarnas gemensamma bröstarvingar och de särkullbarn som avstår sin rätt enligt ovan har rätt till efterarv avseende det som den sist avlidne maken får genom makesarv. Efterarvet kan i slutänden vara av ett större eller mindre värde än egendomen hade vid den första makens död.

Jag tolkar din fråga som att dina bröstarvingar även är din makes bröstarvingar, eftersom du uppger att du inte har några särkullbarn. Detta innebär att om du avlider så får din make hälften av ditt giftorättsgods genom en bodelning och resten av din kvarlåtenskap (andra hälften av ditt giftorättsgods samt det som är din enskilda egendom) som makesarv. Din make har full äganderätt till det som förvärvas genom bodelningen och fri förfoganderätt – alltså rätt att själv disponera över men inte testamentera bort – till det som förvärvas genom makesarv.

Dina bröstarvingar får rätt till efterarv till det som din make förvärvar genom makesarv. Det är svårt att avgöra exakt hur mycket detta blir, eftersom din make under sin livstid får utnyttja egendomen. Efterarvet bestäms genom att beräkna andelar i en sammanlagd egendomsmassa enligt följande räkneexempel.

Räkneexempel

Låt oss säga att du avlider före din make och efterlämnar giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr. Din enskilda egendom som du fått genom arv är värd 500 000 kr. Din efterlevande make har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr.

Vid en bodelning ingår ditt giftorättsgods och din makes giftorättsgods, vilket får ett sammanlagt värde om 1000 000 kr. Denna summa delas mellan din make och ditt dödsbo. Kvarlåtenskapen efter dig blir alltså 500 000 kr från bodelningen samt 500 000 kr enskild egendom. Hela denna summa tillfaller din make enligt reglerna om makesarv. Din make får då efter bodelning och makesarv sammanlagt egendom till ett värde av 1 500 000 kr.

Av dessa 1 500 000 kr är 1000 000 kr makesarvet. Det är 2/3 av den sammanlagda egendomsmassan. När din make avlider har dina bröstarvingar rätt att få ett efterarv och detta efterarvs ska utgöra 2/3 av din makes kvarlåtenskap.

Arv till bröstarvingar

Dina bröstarvingar kommer alltså inte få kvarlåtenskapen från dig, utan får istället rätt till efterarv när din make avlider. Storleken på efterarvet beräknas via andelar och den exakta summan är svår att förutse.

Om du vill vara säker på att just den egendom som du ärvt och som utgör din enskilda egendom ska tillfalla dina bröstarvingar, utan att den först tillfaller din make som makesarv, så kan du ange detta i ett testamente. Testamentet upprättas skriftligen med två vittnen (ÄB 10:1) och du ska ange alla önskningar om hur din egendom ska fördelas i ett enda testamente.

Du kan genom ett testamente ange att du vill att dina bröstarvingar ska ärva den enskilda egendomen du har fått genom arv. Dock finns det en begränsning i den här möjligheten. Den efterlevande maken har alltid rätt att från din kvarlåtenskap erhålla en summa som tillsammans med det som maken får genom bodelning och dennes egen enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp (drygt 177 000 kr i dagsläget). Om du genom ett testamente ger bort en så stor del av din egendom till dina bröstarvingar att din make inte får detta belopp, så kommer makens rätt gå före bröstarvingarnas rätt (ÄB 3:1).

Sammanfattning

Den del av din egendom som är enskild kommer hållas utanför en bodelning men tillfalla din make enligt reglerna om makesarv. Detta innebär att dina bröstarvingar får rätt till ett efterarv när din make avlider. Efterarvet beräknas utifrån den andel som makesarvet utgjorde i egendomen som din make erhöll genom bodelning och arv. Under sin livstid får den efterlevande maken själv disponera över sitt makesarv och detta betyder att efterarvet kan bli både större och mindre än det ursprungliga värdet.

För att dina bröstarvingar ska få egendomen direkt ur din kvarlåtenskap, så kan du testamentera bort den till dem. Detta görs i ett skriftligt och bevittnat testamente. Dock finns det en skyddsregel som innebär att den efterlevande maken har rätt till 4 prisbasbelopp. Om dennes enskilda egendom och det som erhålls i bodelningen inte täcker detta belopp, så kommer resterande summa tas från din kvarlåtenskap trots testamente.

Om du vill har hjälp med att utforma testamente hittar du Lawlines avtalstjänst här. Om något i svaret är oklart, så är du välkommen att lämna en kommentar med en följdfråga. För att få mer omfattande hjälp med att utforma ett testamente så att det blir precis som du vill ha det är det alltid fördelaktigt att söka kvalificerad hjälp av en jurist.

Jag hoppas att det här har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85609)