Ensidigt ändra arbetstagarens lön

2021-01-20 i Övrigt
FRÅGA
Anställningsavtal !Har ett anställningsavtal from 2018-11-03Där det står att jag har månadslön 28196kr/ månadOch i övriga upplysningar på avtalet står det att2000kr i personligt tillägg för yrkesbevis är inbakat i lönen.Men nu har dom ändrat utan min vetskap till att lönen är 26 196kr och att tillägget ligger på sidan om lönen.Är det verkligen lagligt att göra så?När det står klart och tydligt på avtalet att dom 2000kr är inbakad i lönen.Med vänlig hälsning, Ingela
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

I dit fall har arbetsgivaren ändrat din lön utan ditt samtycke. Arbetstagarens lön finns reglerad i ett anställningsavtal och ett sådant avtal är bindande för båda parter. Villkoren i anställningsavtalet får inte ändras ensidigt av arbetsgivaren, utan anställningsavtalet gäller tills parterna gemensamt kommit överens om något annat. Om arbetsgivaren inte betalar ut den lön som är angiven i anställningsavtalet begår arbetsgivaren ett avtalsbrott och du som anställd har då en fordran, ett penningkrav, på arbetsgivaren för den icke utbetalda lönen.

För att du ska få betalt av arbetsgivaren kan du vända sig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande här.

Sammanfattningsvis har arbetsgivaren inte rätt att ändra din lön utan samtycke.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?