FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/12/2013

Enkla trafikmål i tingsrätten

Hej! Många enkla trafikmål avgörs i tingsrätter, hovrätter och i vissa fall i Högsta Domstolen utan muntlig förhandling. Min stora fråga är vad dessa förhandlingar kostar skattebetalarna med tanke på allt jobb som ligger bakom förundersökningar, stämning till tingsrätter m.m. Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Rättegångar kan i många fall vara förenade med stora kostnader, som i många fall kan te sig oproportionerliga när det rör mindre trafikförseelser eller t.ex. snatteri. 

Därför finns möjligheten enligt Rättegångsbalken (RB) 48 kap https://lagen.nu/1942:740#K48 att utfärda strafföreläggande eller ordningsbot. Det innebär att den misstänkte godkänner det straff som åläggs i strafföreläggandet eller ordningsboten (böter) vilket leder till att ingen rättegång behöver genomföras. 

Det är dock varje persons rättighet att få sin sak prövad i domstol om man är anklagad för ett brott, vilket som du själv påpekar kan medföra stora kostnader. 

De flesta småmål bör dock stanna i tingsrätten eftersom det krävs prövningstillstånd i hovrätten för mål då den enda påföljden är böter enligt RB 49 kap 13 § 1 st 1p https://lagen.nu/1942:740#K49P13S1

Vänligen


Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”