Endast en av hyresgästerna uppsagda gällande verkstadslokal

Hej. Vi har verkstadslokal som är uppsagd av hyresvärden för hyresförhandling har delgivits bara till en av två hyresgäster. Vi är alltså två som delar på kontraktet. Är den uppsägningen giltig då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

12 kap 58 a § JB behandlar uppsägning av lokalhyresgäst och enligt den lagen ska hyresvärden underrätta hyresgästen om orsaken till uppsägningen. Med tanke på att ni är två hyresgäster skulle jag tolka det som att ni båda måste bli delgivna, om inget annat angivits i kontraktet. En uppsägning av lokalhyra måste vara skriftlig om hyresföhållandet har varat längre än 3 månader enligt 12:8 JB.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning