En timanställnings övergång till en tillsvidareanställning

Hej, jag har en timanställning hos ett hotell de sista 2 år. Arbetsgivare verka inte ge mig en fast anställning även om jag skall fortsätta jobba där. Min fråga: är arbetsgivare skyldig att fastanställa mig eller är det inte ett krav enligt lagen?

Tack på förhand för hjälpen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att redogöra för hur din situation ser ut och vad vissa begrepp innebär, innan jag svarar på din fråga. Dock redogör din fråga tyvärr inte för alla förutsättningarna som jag behöver för att kunna svara fullt ut på din fråga, mina förhoppningar är däremot att du själv kan orientera dig till det slutgiltiga svaret efter att ha läst detta. De aktuella reglerna kan du läsa om i lagen om anställningsskydd.

Timanställning

Timanställning är inte en ett juridiskt begrepp för en viss typ av anställningsform (lagen om anställningsskydd). Timanställning kan innebära olika saker, dock är det vanligt att timanställning betyder att en person har flera visstidsanställningar. Juridiskt innebär detta att om du arbetar ett åtta-timmars pass på måndag och ett på onsdag så är dessa tillfällen två separata visstidsanställningar. I mitt svar utgår jag ifrån att det är denna typ av timanställning du utgår ifrån, om det inte skulle vara det får du gärna kontakta oss på Lawline igen så kan vi försöka svara på din fråga utifrån de förutsättningarna.

Inlasas

Under vissa förutsättningar så finns en skyldighet att inlasas (5a § lagen om anställningsskydd). Att inlasas innebär att din timanställning övergår till en tillsvidareanställning. Förutsättningarna för att inlasas är att arbetstagaren har varit visstidsanställd hos en och samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod (5a § stycke 1 punkt 1 lagen om anställningsskydd). Anställningen kan även övergå till en visstidsanställning om arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar såsom tillsvidare-anställning, vikariat eller säsongsarbete i sammanlagt 2 år, och att dessa följer på varandra(5a § stycke 1 punkt 2 lagen om anställningsskydd). En anställning följer på en annan om det gått max 6 månader mellan anställningstillfällena (5a § stycke 2 lagen om anställningsskydd).

Svar

Arbetsgivaren kan därmed ha en skyldighet att fastanställa dig enligt lag (5a § lagen om anställningsskydd). Det förutsätter dock att du uppfyller förutsättningarna, vilket jag tyvärr inte kan svara på. Vid en timanställning så är det varje separat arbetstillfälle som räknas ihop, och om den tiden uppgår till sammanlagt 2 år har du enligt lag rätt till en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”