En störande granne?

2020-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag störs av en granne som visslar dagligen från sin balkong som vetter mot min. Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingenting som hindrar grannen från att vissla. Om det är fråga om hyreslägenheter gäller följande. När hyresgästen använder lägenheten ska han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte rimligen bör tålas (störningar i boendet). Om störningar förekommer ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör (12 kap 25 § jordabalken).

Som granne har du inte stora möjligheter att själv agera men du skulle kunna föra fram ett klagomål till hyresvärden angående visslandet. Jag tror dessvärre inte det är en störning som betraktas vara av sådan art att hyresvärden skulle behöva ge den visslande hyresgästen en tillsägelse att upphöra med visslandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1996)
2020-11-17 Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?
2020-11-11 Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-11-05 Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?
2020-11-02 Hur länge får ett upplåtelseavtal gälla?

Alla besvarade frågor (86388)