FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar, arbets-givare/tagare31/05/2018

En servitörs skadeståndssansvar för skada på en gästs egendom.

Hej!

Jag har lite funderingar. Jag undrar hur ni hade tolkat denna historia som hände en kollega för ett tag sedan.

X arbetar som servitör. I trängseln kockar han ihop helt lätt med en gäst. Han tappar kontrollen över sina last och sekunden senare har matgästen fått två tallrikar med mat i knäet samt flera liter rött vin över sig. Hon blir rosenrasande, inte bara för att kvällen är förstörd utan i synnerhet eftersom hennes dyra vita favoritkappa är helt och hållet indränkt i vin. X ursäktar sig för allt han är värd, men lyckas inte få Karin på bättre humör.

När X på lördagen kommer tillbaka till jobbet möts han av restaurangchefen som meddelar att gästen hört av sig och krävt ersättning för det inträffade i form av 2 500 kronor i ersättning för kappan. Hon krävde även 1 000 kronor för "sveda och värk" som hon kallade det, eftersom hon blivit så ledsen över att hennes favoritplagg blivit förstört. Chefen säger åt X att betala henne pengarna så snart som möjligt.

Det jag undrar är vad är det som gäller i denna situationen? Är X skyldig att betala 3500kr till gästen? Hur stor ersättning ska hon få?

Skulle det förändras ifall X bar tre fulla brickor med glas och karaffer istället?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar framför allt skadeståndslagen (SkL).

Av SkL 2:1 följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Av detta framgår alltså att rena olyckor som inte berott på någons vårdslöshet eller på grund av att någon varit oaktsam, inte kan orsaka skadeståndsskyldighet. En fråga som måste besvaras är således om skadan faktiskt uppkommit genom någons oaktsamhet.

Frågan om skadan uppkommit genom oaktsamhet behöver ni dock egentligen inte lägga någon tid på att utreda till att börja med. Det finns nämligen en specialregel vad gäller skador som arbetstagaren orsakar i tjänsten. Denna regel finns i SkL 4:1 och stadgar att en arbetstagare ska ansvara för skador som han eller hon genom vårdslöshet vållat i tjänsten endast om synnerliga skäl föreligger. Att det ska föreligga synnerliga skäl för att en arbetstagare ska behöva ansvara för skador i dessa situationer innebär att det nästan aldrig är aktuellt. Begreppet synnerliga skäl innebär att mycket speciella omständigheter måste föreligga för att en arbetstagare ska behöva ansvara för skadan. I denna situation föreligger alltså knappast synnerliga skäl, och det är således arbetsgivaren som enligt regeln ska ansvara för skadan och skadeståndet.

Det bör dock påpekas att denna bestämmelse är så kallad dispositiv. Detta innebär att regeln inte gäller om något annat är avtalat om arbetstagarens skadeståndsskyldighet i en sådan här situation. Detta innebär att om det i anställnings- eller kollektivavtalet finns något annat föreskrivet, som frångår regeln i SkL 4:1, ska det gälla. Att skadeståndslagen är dispositiv innebär alltså att den endast är tillämplig om inget annat framgår av ett avtal.

Det ni bör göra är därför att i första hand att läsa kollektivavtalet (om det finns något), eller kontakta facket för att fråga om det finns några särskilda regler i kollektivavtalet som handlar om detta. Om det inte finns något kollektivavtal eller om frågan inte regleras där, bör ni läsa igenom anställningsavtalet för att se om det finns något där om arbetstagares skadeståndsskyldighet. Om det inte står något i varken eventuellt kollektivavtal eller i anställningsavtalet, ska skadeståndslagen gälla, och därmed också regeln i SkL 4:1.

Avslutningsvis kan sägas att 1000 kr för sveda och värk för att gästen varit ledsen över sin kappa är orimligt. Såvida hon inte ådragit sig några skador eller någon smärta har hon inte rätt till mer skadestånd än för jackan och eventuella merkostnader.

Jag hoppas att denna situation löser sig så snabbt som möjligt och att ni inte behöver betala något skadestånd. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?