En reparatör fixade den trasiga TV:n innan reklamation skett. Kan jag få ersättning för reparationen av försäljaren?

2018-10-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
<p>Herr och fru N satt och såg på TV. Plötsligt gick alla färgerna över i rött och blått. Efter att de talat med sina grannar ringde herr N till en reparatör i grannskapet. Han kom och bytte ut en "modul". Det tog femton minuter och kostade med arbets- och resekostnader hela 1 045 kr. Det var väl dyrt tyckte paret N. Modulfelet visade att TV:n var felaktig redan vid köpet. Dessutom var det inte längre än 14 månader sedan man köpte apparaten. Garantitiden från butiken var på ett år.</p><p>Vad har herr och fru N för rättigheter enligt konsumentköplagen?</p><p>Tack på förhand!</p>
SVAR

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Om en konsument köper en vara av en näringsidkare så tillämpas konsumentköplagen, KKL. Problemet för köparna var att TV:n slutade fungera, 14 månader efter köpet. Garantin från butiken var 12 månader. Köparna anlitade en reparatör som kom och bytte ut en modul, innan reklamation till försäljaren skett. Kostnaden för reparatören var 1 045 kr. </p><p>Jag kommer att gå igenom vad en garanti innebär, vad "fel i vara" är, hur man ska agera när det är ett "fel i vara" samt vad som gäller för makarna N. </p><p><b>Vad innebär garanti?</b></p><p>Under garantitiden så ska säljaren bevisa att ett fel som uppstår hos varan inte fanns vid köpet. Om garantitiden har gått ut så ska köparen bevisa att felet inte har uppkommit efteråt på grund av köparens hantering av varan. Om makarna N genom modulfelet kan bevisa att det var fel på TV:n så är denna bevisbörda uppfylld.</p><p>Man har alltid rätt till sex månaders garanti, se <a href="https://lagen.nu/1990:932#P20aS1" target="_blank">20a § KKL.</a> Om säljaren erbjuder en längre garantitid, som i detta fall 12 månader, så är det denna tid som gäller. Säljaren kan avtala om längre garantitider är 6 månader, men inte kortare.</p><p><b>Var det ett "fel i vara"?</b></p><p>Vad som är fel i vara specificeras i <a href="https://lagen.nu/1990:932#P16S1" target="_blank">16 § KKL</a>. Då du skriver att modulfelet visade att TV:n redan var felaktig vid köpet, så antar jag därmed att det var fel på TV:n vid köpet. I <a href="https://lagen.nu/1990:932#P20S1" target="_blank">20 § 1 stycket KKL</a> står det att säljaren svarar för fel som fanns redan vid köpet. </p><p><b>Vad ska man som köpare göra när det är fel i vara?</b></p><p>Köparen ska reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde märkt felet. Skälig tid är två månader, se <a href="https://lagen.nu/1990:932#P23S1" target="_blank">23 § 1 stycket KKL</a>. Så köparna, makarna N, skulle ha reklamerat felet när de hade upptäckte det. Skälet till att köparen måste reklamera är att säljaren själv ska få möjlighet att avhjälpa felet.</p><p>Rätt till ersättning för var det kostat att avhjälpa felet, enligt <a href="https://lagen.nu/1990:932#P28S1" target="_blank">28 § 2 stycket KKL</a>, föreligger endast om </p> köparen inte har fått ett godtagbart erbjudande om avhjälpande från säljaren. köparen hade rätt att själv bekosta avhjälpande utan att säljaren först tillfrågades om att avhjälpa felet. <p>Makarna skulle alltså ha reklamerat TV:n till säljaren. När man har reklamerat så har säljaren rätt att erbjuda avhälpande eller omleverans. Men, det är under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, se<a href="https://lagen.nu/1990:932#P27S1" target="_blank"> 27 § 1 stycket KKL</a>. </p><p>Ett undantag till säljarens rätt att erbjuda avhjälpande eller omleverans är om köparen redan har avhjälpt felet. Men då ska man ta hänsyn till omständigheterna, att det inte kunde krävas att köparen avvaktade avhjälpande eller omleverans. Ett exempel på detta finns i en proposition: konsumenten är utomlands och bilen går sönder. Det godtogs i propositionen att konsumenten själv åtgärdade bilen hos en lokal verkstad, då det är oskäligt för konsumenten att frakta hem bilen till försäljaren i Sverige för reparation.</p><p>Makarna borde ha reklamerat till försäljaren innan de själva vidtog åtgärder. Om de ändå vill försök få ersättning av försäljaren så blir det fråga om att makarna får argumentera för sin sak; om de kan argumentera för att de var tvungna att reparera TV:n direkt, av en reparatör utan koppling till försäljaren, utan att först reklamera till försäljaren, så kanske de kan röna framgång och få ersättning av försäljaren för reparationskostnaderna.</p><p>Hoppas att du har fått svar på din fråga!</p><p>Hälsningar,</p>

Hilda Jeppsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66955)