En provanställnings övergång till tillsvidareanställning

2017-02-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Min son har haft en provanställning nu under 6 månader. I dec blev han varslad pga arbetsbrist. Som tur var, så var det andra som sa upp sig och bytte jobb, så han fick vara kvar. Varslet hann aldrig träda i kraft. Idag så går hans provanställning ut och han får en tillsvidareanställning. Men nu börjar arbetsgivaren säga, att eftersom han blev varslad så räknas inte tillvidareanställningen från idag. Stämmer det? Sonen skrev aldrig på något papper om varslet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

LAS, Lag om anställningsskydd, är den lagstiftning som reglerar vilka anställningsformer som är tillåtna och vad som gäller kring dessa. På det arbetsrättsliga området är dock mycket av lagstiftningen semidispositiv. Detta innebär att arbetsgivaren själv eller genom sin arbetsgivarorganisation kan avtala med arbetstagarorganisationen(facket) om avvikande regler. När jag svarar på din fråga så utgår jag från LAS, men det är viktigt att även titta i kollektivavtal,om sådant finns på arbetsplatsen, för att få en korrekt bild av vad som gäller.

Att arbetsgivaren får använda sig av provanställning stadgas i LAS 6§. Där framgår det att arbetsgivaren får provanställa i högst 6 månader samt att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång, alltså samma dag, meddelar arbetstagaren om att provanställningen ska avbrytas. Arbetsgivaren behöver inte redovisa några giltiga skäl för att säga upp en provanställning, med undantag för om avbrytandet är diskriminerande. Vad som gäller beror då på det som sagts mellan arbetsgivaren och din son i samband med varslet eller i den diskussion som har uppstått senare, det vill säga om din son har meddelats om att hans provanställning ska avslutas eller ej.

Jag kan passa på att nämna att det finns vissa ordningsregler som gäller för arbetsgivaren i samband med avbrytande av provanställningar, dessa framgår av LAS 31§. Arbetsgivaren måste enligt denna paragraf meddela arbetstagaren senast två veckor innan provanställningens utgång om att anställningen ska avslutas. Om arbetstagaren är fackligt organiserad så ska även berörd fackförening meddelas samtidigt. Detta har dock ingen påverkan på anställningen i sig, utan är istället grunder för skadestånd gentemot arbetstagaren och facket.

Sammantaget så har alltså provanställningen övergått till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte meddelat din son om att så inte ska ske senast den dag då provanställningen löpte ut.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?