En provanställning kan högst vara i 6 månader

2019-09-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har en fråga gällande en situation som dykt upp i min omgivning. Personen har varit provanställd och fått besked att hen inte kommer få fortsätta. Fick beskedet 2v innan anställningsavtalet gick ut. Nu till det krångliga, provanställningen är enligt kontraktet 7 mån, alltså jobbat där 6,5 mån när hen fick besked att det inte skulle övergå till tillsvidare. Kollektivavtal saknas. Vad gäller i detta fallet? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag får en provanställning högst vara i 6 månader. Om den anställde arbetar kvar längre övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § lag om anställningsskydd). Genom kollektivavtal är det möjligt att göra avsteg från lagen och avtala om att längre provanställning är möjligt (2 § lag om anställningsskydd). Du säger att det inte finns något kollektivavtal vilket innebär att provanställningen har gått över i en tillsvidareanställning. Det räcker då inte med besked om att man inte får fortsätta sin tjänst utan man måste istället bli uppsagd. Enligt lag måste en uppsägning vara sakligt grundad (7 § lag om anställningsskydd). En uppsägning är sakligt grundad i två situationer, för det första om det finns arbetsbrist, för det andra om det finns personliga skäl som ger grund för uppsägning. Personliga skäl innebär t.ex. att arbetstagaren missköter sitt arbete.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll