EN PRIVATS HYRESVÄRDS UPPSÄGNINGSTID OCH ÄNDRING AV HYRA.

2021-03-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Har hyrt ett hus av en privat hyresvärd i 2 år. I november 20 fick jag en uppsägning via sms, där står att han ska skicka en skriftlig uppsägning. Den kom 210125 ,utflyttning 210331 Är detta ok? Vi har ingenstans att flytta förrän 1 maj . Finns inga lediga lägenheter. Jag frågar om vi kan bo kvar april ut och då säger han Ja men ni får betala 1300 kr mer i hyra den månaden Vad gäller? Kan han göra så?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid Privat hyresvärd

I och med att du hyr av en privat hyresvärd gäller i huvudregel bestämmelserna i 12 kap. Jordabalken (JB).Men det finns även speciallagstiftning som reglerar ämnet. Dessa finner du i lag om uthyrning av egen postad (1 § Lag om uthyrning av egen bostad(privatuthyrningslagen)). I lagen framkommer att ett hyresavtal gäller på obestämd tid om inte någon hyrestid avtalat och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp. Hyresavtalet upphör då att gälla tidigast tre månader efter uppsägningen (3 § Privatuthyrningslagen).

Hur ska en uppsägning ske?

En uppsägning av ett hyreskontrakt av denna typ ska ske skriftligen. Det finns inga regler kring vad en skriftlig uppsägning ska innehålla förutom att orsaken till avtalets upphörande ska framgå. (12 kap 8 § första och andra stycket JB) Den skriftliga uppsägningen ska också delges hyresgästen (12 kap. 8 § tredje stycket JB) En delgivning av en uppsägning får ske via E-post, detta gäller dock för myndigheter och inte för privata aktörer. (17 § andra stycket, nya delgivningslagen) Det finns ingen praxis på huruvida en privat aktör får delge någon uppsägning via elektroniska medel (e-post, sms mm.) men i doktrin förs en diskussion i ämnet, där konsensus tycks vara att elektroniskt meddelande för delgivning är godtagbart.

I regel bör en uppsägning vara tydlig upprättad och även om tidpunkten inte måste anges bör det krävas att hyresgästen kan förstå vilken tidpunkt avtalet ska upphöra. En otydlig uppsägning eller tvetydlig uppsägning bör därför ofta sakna verkan.

Har uppsägningen skett genom det sms som skickades till dig i november 2020?

Min tolkning av situationen är att den uppsägning du fått i november inte är tillräckligt tydlig för att anses vara en uppsägning. Hade hyresvärden inte meddelat att du också ska få en skriftlig uppsägning och meddelandet uppfyllde ovan ställda krav skulle mitt svar se annorlunda ut. Men sms:et tycks vara en förvarning av att uppsägning kommer ske och inte en delgivning av en uppsägning.

Har tre månader löpt för uppsägningstiden?

Du skriver i din fråga att datumet du fått uppsägningen är den 25 januari 2021 och att det i den framgår att du ska vara utflyttat senast den 31 mars 2021. Det är hela kalendermånader som räknas, vilket innebär att om hyresvärden säger upp avtalet den 25 januari har du fortfarande rätt till bostaden februari, mars och april.

Kan hyresvärden ändra hyran i kontraktet?

Hyran i en hyreslägenhet ska vara bestämt i hyresavtalet. Men en hyresvärd har möjlighet att ändra villkoren i avtalet, då ska hyresgästen meddelas om detta. Det krävs att du som hyresgäst godkänner ändringen, går du inte med på det får hyresvärden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Detta görs genom hyresnämnden. (4 § privatuthyrningslagen).

Sammanfattning

För att summera är min bedömning att du har rätt att bo kvar i lägenheten fram till slutet av april, detta baserat på när du blev delgiven den skriftliga uppsägningen. Hyresvärden har tillåtelse att ändra hyran, men om du väljer att inte godkänna ändringen måste hyresvärden gå genom hyresnämnden för att få ändringen godkänd.

Kom ihåg att vid en process i frågan kan saken bedömas annorlunda baserat på övrig information som inte framkommer i din fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1625)
2021-10-04 Inneboende som betalar hyran för sent och vägrar flytta ut
2021-09-30 Behöver man betala hyra om man säger upp hyresavtal innan tillträde?
2021-09-30 Kan hyresvärden kräva hyra av mig efter jag flyttat ut?
2021-09-30 Tolka avtalsvillkor

Alla besvarade frågor (96379)