En person på kommunen har delat uppgifter i en journal med privatpersoner. Vad är det för brott? Begår de som fått höra uppgifterna och sedan spridit uppgifterna vidare något brott?

2019-04-06 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej!Vad säger lagen om nån anställd genom kommunen har delat viktigt och allvarligt uppgifter med privata personer och sen den det handlar uppgiften om får ta reda på det genom att höra folk prata om det på gatan och kompisar kommer till honom och berättar för honom vad står i hans journal även om att det finns ingen privat person som känner till de har uppgifterna för att utgifterna handlar om nånting som är sekretess belagda och har hänt i södra Sverige som nu går som rykte i Norrbotten. Jag har en röst inspelning där en person erkänner att de har tagit del av de här uppgifter via nån som jobbar i kommen. Är det ett brått kan? Kan man anmäla kommunen för att ha gjort brott mot sekretess lagen ? Kan man anmäla den privata personen som har tagit del av uppgifterna och spridit de? Tack Med all respekt jag måste ha för er
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du nämner journaler drar jag slutsatsen att det rör sig om uppgifter i journaler för hälso- och sjukvård. Jag kommer att gå igenom bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen som rör sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Jag kommer att börja med att utreda ifall personen på kommunen som pratat med utomstående om uppgifter i journaler har begått något brott, och därefter utreda om personerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare kan ha begått något brott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Du skriver att det är en anställd på kommunen som har spridit uppgifter, så jag utgår från att det rör vård i offentlig verksamhet, och kommer inte att gå igenom om det är en privat utförare.

Sekretess till skydd för enskilda inom verksamhet som avser hälso- och sjukvård.

I offentlighets- och sekretesslagen finns sekretess till skydd för enskilda personer i verksamhet som avser bland annat sjukvård, se Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § st 1 (här). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vad personliga förhållanden innebär definieras inte i lagen, men det kan avse exempelvis en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Sekretessen innebär att vårdpersonal inte får berätta sådana uppgifter för någon annan om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att skada eller men uppkommer för vårdtagaren eller någon närstående. Skada i lagens mening avser ekonomisk skada. Att vårdtagaren eller någon närstående till denne lider men syftar på integritetskränkning. Kan vara av både ekonomisk och icke ekonomisk art. Viktigt är att uppgifterna måste avse en viss person, det ska alltså gå att identifiera vem.

Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal, vad kan personen ha begått för brott?

Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal kan det vara brott mot tystnadsplikt, se Brottsbalken 20 kap 3 § (här).

Har de privatpersonerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare begått något brott?

Jag utgår från att privatpersonen som spridit uppgifterna fick höra dem muntligen från den anställde på kommunen. Om någon privatperson höra sekretessbelagda uppgifter är det inget brott i sig. Däremot, om personen spridit dem vidare kan det vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd, eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missakning. Man utgår från offrets perspektiv när man bedömer vad som kan utsätta personen för andras missaktning. Skada behöver inte ha skett, men det ska vara uppgifter som typiskt sett kan leda till skada för den drabbade.

Vad du kan göra nu

Om en anställd på kommunen har läckt personliga uppgifter som finns i en journal anser jag att det definitivt bör vara brott mot tystnadsplikt. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du frågar om man kan anmäla kommunen, och jag skulle säga att det snarare är tjänstemannen som gjort fel som du kan polisanmäla. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll