En person kan förmodligen inte ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt

Om man har blivit tilldelad en offentlig försvarare i ett brottmål, kan man då anlita en privat försvarare ytterligare som man bekostar själv, och således ha två försvarare samtidigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser om rätten till försvarare.

Enligt RB 21 kap 3 § har den misstänkte rätt till en försvarare som är antingen offentlig eller privat. Om den misstänkte har en privat försvarare så ska inte en offentlig försvarare förordnas enligt RB 21 kap 3 a § 3 st.

Det framgår inte direkt i någon regel att en person inte får ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt. Min bedömning är dock att utifrån bestämmelserna som jag nämnt ovan så borde det inte vara möjligt.

Det är sannolikt att staten inte betalar för en offentlig försvarare om den misstänkte själv betalar för en privat
Eftersom det i RB är bestämt att en misstänkt person inte har rätt till en offentlig försvarare om personen redan har en privat försvarare så borde samma sak gäller vid den motsatta situationen. Om personen har en offentlig försvarare så borde hen alltså inte kunna ha en privat försvarare samtidigt.

Om en privat försvarare har utsetts så görs förmodligen bedömningen att staten inte ska behöva betala för en offentlig då den misstänkte redan har en försvarare.
Förmodligen kommer den privata försvararen i så fall istället ersätta den offentliga.

Sammanfattningsvis så finns det alltså ingen regel som direkt förbjuder det, men troligen kommer personen bli av med sin offentliga om personen anställer en privat.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo