En man utsatte mig för ett sexuellt ofredande vid tunnelbanan. Det fanns övervakningskameror på plats. Kan förundersökningen ändå läggas ner?

2021-06-09 i Förundersökning
FRÅGA
Jag var med om sexuellt ofredande där en gammal man använde sig av en spegel för att se upp i min kjol. Detta skedde när jag stod på en rulltrappa i en tunnelbaneuppgång. Kan det bli så att förundersökningen läggs ner på grund av att jag inte vet vem det är även om det finns övervakningskameror på plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förundersökningar finns i rättegångsbalken, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.

Brottet och förundersökningsplikt
Polisen eller åklagaren ska inleda en förundersökning så fort de får kännedom om att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Att inleda en förundersökning är alltså en skyldighet för polis och åklagare – detta kallas förundersökningsplikt. Att mannen har använt en spegel för att titta under din kjol är, precis som du säger, ett sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken).

Nedläggning av förundersökning?
Sannolikheten att polisen ska inleda förundersökning ökar om det finns bevis och goda möjligheter att hitta förövaren. Om det av övervakningskamerorna tydligt går att se hur personen ser ut så finns det en chans att polisen kan hitta förövaren. Om det inte går att se hur han ser ut så kommer polisen sannolikt att lägga ner förundersökningen (23 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Polisen har inget generellt fotoregister som de kan matcha med övervakningsbilderna utan personen behöver i princip finnas i polisens register för att kunna identifieras. Dessutom är polisens budget dessvärre ganska snäv de och tvingas därför väga utredningens kostnader mot sannolikheten att någon kan fällas för brottet.

Sammanfattning och råd
Det finns en risk att polisen lägger ner förundersökningen om de bedömer att de inte kan hitta förövaren. Jag föreslår att du gör en utförlig polisanmälan och skickar med så många detaljer du kan; tid och plats, mannens kläder och utseende, vilken tunnelbaneuppgång ni befann er på, eventuella vittnen etc.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Fick du svar på din fråga?