En make behöver den andre makens godkännande för att sälja fast egendom

FRÅGA
Min sambo äger idag en fastighet (småhus som han hyr ut). Om vi skulle gifta oss och han skulle bestämma sig att sälja denna fastighet (som jag inte står som ägare på), måste jag godkänna en eventuell försäljning eller kan han göra precis vad han vill med denna fastighet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om när en make behöver den andre makens samtycke för att sälja viss egendom finns i Äktenskapsbalken. Den hittar du här.

Om du gifter dig med din sambo, och om fastigheten blir giftorättsgods, så måste din make som utgångspunkt ha ditt skriftliga godkännande för att sälja fastigheten. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 5§ 1 stycket 3 punkten.

Fastigheten blir giftorättsgods så länge ni inte upprättar ett äktenskapsförord där det står att fastigheten ska vara din makes enskilda egendom, eller din make har fått fastigheten i gåva eller arv med villkoret att den ska vara hans enskilda. Det kan utläsas i Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§.

Det finns dock fall då din make inte behöver ditt godkännande. Din make behöver inte ditt samtycke för att sälja fastigheten om han inte kan inhämta ditt samtycke eller inte kan inhämta det i tid, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 7§. Så skulle exempelvis kunna vara fallet om du på grund av allvarlig sjukdom inte kan samtycka till försäljningen, eller om du under en längre tid inte skulle gå att kontakta.

Om du inte vill ge ditt samtycke till försäljningen så kan din make ansöka i domstol om att domstolen ändå ska tillåta försäljningen. Om domstolen tillåter försäljningen behövs inte längre ditt godkännande, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 8§.

Om din make har sålt fastigheten utan ditt eller domstolens godkännande så kan du vända dig till domstolen för att få försäljningen ogiltigförklarad. Om försäljningen förklaras ogiltig ska köpet gå tillbaka. Om du vill ogiltigförklara en försäljning av fastigheten på detta sätt måste du vända dig till domstolen inom 3 månader från att du fick reda på försäljningen. Om köparen av fastigheten har fått lagfart kan en ogiltigförklaring inte ske. Allt detta framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 9§ 1 och 2 stycket.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående vad som gäller om du och din sambo gifter er är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85408)