En läkare skrev nedsättande formuleringar i min sons läkarintyg, vad kan jag och min son göra?

FRÅGA
En läkare skrev om min son att han var mindre begåvad i ett läkarintyg efter ca 15 min pratHan lider av ångest och depression. Vad tycker ni om det. Han blev ju inte direkt mindre deprimerad av det.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad man kan göra om man är patient och en läkare skriver felaktiga eller nedsättande uppgifter om en, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad kan man som patient göra om en läkare skriver felaktiga eller nedsättande uppgifter om en?

Om det står felaktiga eller kränkande uppgifter i en patientjournal ska uppgifterna i första hand rättas. I andra hand kan patienten begära att det noteras i journalen att patienten anser att journalen innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter. Detta framgår av 3 kap 8 § Patientdatalagen (här). Man kan ansöka om journalförstöring och på så vis radera uppgifter i en journal, men detta är bara i undantagsfall (se mer information om det på Informationen för vård och omsorgs hemsida, länk (här). Jag tolkar dock frågan som att läkaren enbart skrev detta i ett läkarintyg och inte i sonens journal, är detta korrekt?

Om man är missnöjd med vården, exempelvis om man råkat ut för dåligt bemötande, kan man göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Innan man anmäler ett klagomål till IVO ska man ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region, se information på IVO:s hemsida (länk här).

Vad du kan göra nu

Om du och din son tog illa vid er av läkarintyget rekommenderar jag att ni framför klagomålet till verksamheten där sonen fick vård eller till patientnämnden i regionen där ni bor (se ovan). Därefter kan ni göra en anmälan till IVO. Det framgår inte av din fråga hur gammal din son är, men det spelar ingen större roll eftersom både patienten själv och närstående till patienten får göra anmälningar till IVO.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?