FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/07/2019

En köpt bil med trasig turbo - vad kan man göra?

Hej,

Jag köpte en bil av en privatperson i via Blocket. Bilen gicks igenom noga med gemensamt upprättat besiktningsprotokoll. Samma dag på vägen hem så börjar det ryka vit rök ur avgasröret. Jag stannar och det slutar med att bärgare får köra bilen till verkstad. Dagen efter ringer verkstan och säger att turbon har havererat vilket ger mig en kostnad på ca 30 000 kr. Jag har varit i kontakt med säljaren som vägrar stå för kostnaden. Jag anser att det är att betrakta som dolt fel som fanns innan bilen gick över i min ägo. Jag ser mig tvungen att stämma säljaren i tingsrätten. Vilka chanser har jag att vinna målet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du har köpt en bil, vilket är lös egendom, av en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Köplagen är dispositiv, det vill säga går den att avtala bort, men eftersom det inte framgår av din fråga att ni har avtalat om något annat så utgår jag ifrån att så inte är fallet (3 § köplagen).

Är bilen felaktig?

Först och främst kan det framhållas att en köpt vara ska kunna användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till. I ditt fall innebär det alltså att bilen ska kunna köras, och eftersom den nu inte kan det så är den att betrakta som felaktig (17 § andra stycket 1 punkten köplagen). Dessutom kan bilen sägas avvika från vad du "med fog kunnat förutsätta", eftersom det inte framgår att priset var så lågt eller någon annan omständighet talar för att du inte kunnat förvänta dig mer (17 § tredje stycket köplagen). För att man ska få åberopa ett fel krävs det precis som du skriver att felet var ursprungligt, det vill säga att det fanns vid köpet även om det visar sig först senare (21 § köplagen). I ditt fall verkar mycket tyda på att felet var ursprungligt eftersom det visade sig samma dag som du hämtade bilen. Det är dock viktigt att du formulerar felet rätt, det vill säga att turbon var sliten/ trasig och inte att bilen inte kan köras. Detta på grund av att det sistnämnda inte är ett ursprungligt fel.

Eftersom det framgår att du undersökte bilen innan köpet så får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Det framgår inte av din fråga vad besiktningsprotokollet innehöll för moment, och om det endast var en yttre besiktning är detta inget fel som du borde ha upptäckt. Du kan då, trots undersökningen, åberopa felet.

Vad kan du kräva?

Eftersom bilen är felaktig har du rätt att kräva felpåföljder (30 § köplagen). För att du ska ha rätt att göra felpåföljderna gällande krävs det dock att du reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (32 § köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att varan efter avlämnandet ska undersökas "i enlighet med god affärssed" (31 § första stycket köplagen). Av din fråga verkar det som att du kontaktade säljaren omgående, och du håller dig därför inom den skäliga tiden.

Den felpåföljd som du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren reparerar felet. Detta har du rätt att kräva om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, vilket det bör kunna göra (34 § första stycket köplagen). För att du ska ha rätt att kräva avhjälpande krävs det att du framställer ditt krav till säljaren i samband med eller strax efter reklamationen (35 § köplagen). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så har du istället rätt till försvarliga kostnader för att göra det själv (34 § tredje stycket köplagen).

Om inte avhjälpande sker inom skälig tid efter att du meddelat säljaren ditt krav så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller hävning (37 § köplagen). Hävning kan ske om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Väsentlighetskravet brukar formuleras som så att köparen ska ha gått miste om den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom bilen inte kan användas till sitt huvudsakliga ändamål anser jag därför att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren i vart fall borde ha insett detta.

Om du väljer att kräva hävning så har du även rätt att kräva ersättning (skadestånd) för den ekonomiska skada som du lidit till följd av felet (40 § köplagen). Detta kan till exempel vara kostnader för bärgare och hyrbil. Det kan dock vara bra att veta att säljaren alltid har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad även om du kräver en annan påföljd (36 § köplagen).

Sammanfattning

Bilen du köpte är att betrakta som felaktig i köprättslig mening. Så länge du inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen så har du rätt att göra felpåföljder gällande. Den påföljd du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren ombesörjer reparationen. Skulle inte avhjälpande ske inom skälig tid efter att du framställt ditt krav så kan du istället häva köpet och kräva skadestånd. Jag anser dina chanser till att vinna framgång med din talan som goda, utefter de omständigheter som du anger i frågan. Det är dock bra att veta att domstolen alltid strävar efter att parterna ska förlikas och att processkostnaderna kan bli höga. Mitt råd är därför att du i första hand vänder dig till säljaren för att försöka träffa en överenskommelse på frivillig basis.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”