En knuff, kan det anses utgöra ringa misshandel?

Om man knuffar någon som stör ditt jobb eller vandaliserar en bil eller en buss i trafiken som du använder och de sedans skadas av det. Ränknas den knuffen som ringa misshandel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din frågeställning som att undrar kring om knuffen ifråga kan anses betecknas som ringa misshandel.

Ringa misshandel:

För att någon ska kunna fällas till ansvar för ett brott så krävs det att de både objektiva och subjektiva förutsättningar är uppfyllda. Ringa misshandel regleras i (3 kap. 5 § brottsbalken) och bygger egentligen på brottet misshandel av normalgraden, men med distinktionen att brottet varit av mer lindrigare karaktär. Rekvisiten/kraven som måste vara uppfyllda att en annan person tillfogats kroppsskada, sjukdom, smärta eller blivit försatt i vanmakt eller något sådant tillstånd. 

Det kortfattade svaret på din frågeställning är att en knuff skulle kunna rubriceras som ringa misshandel under förutsättning att rekvisiten för brottet är uppfyllda. En knuff torde i allmänhet inte leda till mer bestående men och skador, vilket gör att ringa misshandel blir närmast att tillämpa. Det beror i slutändan dock i det enskilda fallet med hänsyn till de särskilda omständigheterna, varpå mer information hade varit att föredra.

Nödvärn:

Nödvärnsrätt är en ansvarsfrihetsgrund och regleras i (24 kap. 1 § brottsbalken). Förenklat innebär det en ansvarsfrihetsgrund, att en otillåten gärning kan anses vara tillåten under vissa specifika omständigheter och fall.

I frågeställningen anges det att knuffen föregåtts av viss vandalisering av en bil/buss. Detta skulle kunna medföra en rätt till nödvärn enligt (24 kap. 1 § 2 st. p. 1 brottsbalken). 

Avslutningsvis, kan skrivas att brottsrubriceringen för en knuff mycket väl skulle kunna hamna under ringa misshandel. I fallet som beskrivits i situationen hade nödvärnsrätten mycket väl kunnat vara tillämplig, vilket innebär att en straffbelagd gärning anses vara lovlig/godtagbar under vissa omständigheter. Bedömningen görs dock med avseende på den specifika situationen.

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo